др Зорка Станић

др Зорка Станић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Аналитичка хемија
Кабинет: А-0-25 Дипломирала: 1990. године
Email: zorka.stanic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 1995. године
Телефон: 300 263 лок. 312 Докторирала: 2006. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Аналитичка хемија 1.
 • Аналитичка хемија 3.
 • Хемија животне средине
 • Методе анализе токсичних супстанци
 • Аналитика природних и отпадних вода
Мастер студије:
 • Анализа животних намирница
Докторске студије:
 • Аналитика комплексних материјала
 • Модерне електрохемијске и оптичке методе у аналитичкој хемији
 • Аналитика неводених раствора
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. S. Zoran, Z. Stanić, TiO2-modified carbon paste electrode as a sensor for the assay of weak organic acids/bases and complex matrix samples, Electroanal. 27 (2015) 2699-2707.
 2. Z. Stanić, T. Dimić, Natural mineral pyrite and analytical application thereof in precipitation titrations in non-aqueous solvents, New J. Chem. 37 (2013) 3612-3619.
 3. Z. Stanić, T. Dimić, Z. Simić, Noble Metal Oxides Electrodes and Analytical Application Thereof for Acid-Base Titrations in Non-Aqueous Solvents, J. Electrochem. Soc. 159 (2012) J168-J175.
 4. C. Serpi, Z. Stanić, S. Girousi, Electroanalytical study of the interaction between dsDNA and curcumin in the presence of copper(II), Talanta 81 (2010) 1731-1734.
 5. Z. Stanić, S. Girousi, Electrochemical study of the interaction between dsDNA and copper(II) using carbon paste and hanging mercury drop electrodes, Microchim. Acta 164 (2009) 479–485.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима, Пројекат бр. 172036.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Електроаналитичка хемија

CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English