Пословници о раду

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


ПОСЛОВНИЦИ О РАДУ ОРГАНА И ДРУГИХ РАДНИХ ТЕЛА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ од 6. 11. 2020. године
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ - 16. 4. 2007. године
ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ - 29. 10. 2020. године