Лазић др Мирјана

Лазић др Мирјана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: A-III-1а Дипломирала: 1982. године
Email: mmmvl@kg.ac.rs Магистрирала: 1996. године
Телефон: 034 336 223 лок. 307 Докторирала: 2009. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Софтверски алати
 • Рачунарски системи
 • Комбинаторика
 • Математика 1.
 • Математика 2.
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. M. Лазић, On graphs whose reduced Energy does not exceed 3, PUBLICATIONS DE L’INSTITUT MATHÉMATIQUE, Nouvelle série, tome 77(91) (2005), pp. 53-60.
 2. M. Лазић, On the Laplacian Energy of a Graph, Czechoslovak Mathematical Journal, 56 (131)(2006), pp. 1207-1213.
 3. M. Лазић, Some results on symmetric double starlike trees, Journal of Applied Mathematics and Computing Vol. 21(2006), No. 1-2, pp. 215-222.
 4. Љ. Павловић, М. Лазић, Т. Алексић, More on “Connected (n,m)-graphs with minimum and maximum zeroth- order general Randić index”, Discrete Applied Mathematics 157 (2009) 2938- 2944.
 5. M. Лазић, Maximal canonical graphs with seven nonzero eigenvalues, PUBLICATIONS DE L’INSTITUT MATHÉMATIQUE, Nouvelle série, tome 88(102) (2010), 77–86.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • "Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству", ОИ, бр. 174033, 2011-2016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Алгебра и логика

Home Page