мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић

мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић Наставник страног језика
Катедра за општеобразовне предмете  
ГРУПА Енглески језик
Кабинет: А-0-17 Дипломирала: 11. 5. 1989. године
Email: ljiljana.vukicevic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 17. 11. 2003. године
Телефон: 336 223 локал 251 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Енглески језик 1.
  • Енглески језик 2.
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Љ.Вукићевић-Ђорђевић, Mastering Idiomatic English: The Use of Movie Clips in Language Learning, (2009), у: Foreign Language Movies – Dubbing vs Subtitling, (ed. Angelika Goldstein & Biljana Golubović) Verlag Dr Kovač, Хамбург, стр.203-216, ISBN 978-3-8300-4401-7.
  2. Љ.Вукићевић-Ђорђевић, Културолошка основа идиоматских израза у српском и енглеском језику, (2013), у: Српски језик: студије српске и словенске, бр.XVIII, Београд, стр.609-619, ISSN 0354-92-59.
  3. Љ.Вукићевић-Ђорђевић, Teaching English through Science and Vice Versa: a Computer-assisted Approach, (2013), у: ESP Conference CONNECT AND SHARE, стр. 555-562, ISBN 978-86-6125-080-4.
  4. Љ.Вукићевић-Ђорђевић, On Biological Metaphors in Economic Discourse, (2014), у: The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, Vol. 2, No 3, Special Issue, стр. 429-443, ISSN 2334-9182.
  5. Љ.Вукићевић-Ђорђевић, Emerging Technologies: Does It Feel Like Learning? (2015), у: The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, Vol. 3, No 3, Special Issue, стр. 483-497, ISSN 2334-9182.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Синтакса, семантика, ESP.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English