Пројекти

Програм ПРИЗМА, 2023.


Artificial Intelligence-Guided Design, Synthesis, and Pharmacological Evaluation of Innovative PROTACs as Degraders of HDAC4, an Epigenetic Target for Spinal Muscular Atrophy, акроним SMAIPROTACs

Руководилац пројекта је проф. др Милан Младеновић

Тим са ПМФ-а из Крагујевца:

Др Милан Младеновић

Др Невена Томашевић


Atoms and (bio)molecules-dynamics and collisional processes on short time scalе

Руководилац пројекта је проф. др Виолета Петровић

Тим са ПМФ-а:

Др Виолета Петровић

Христина Делибашић Марковић


Програм ИДЕЈЕ, 2022.

Научноистраживачки пројекти у којима су ангажовани наставници, срадници и истраживачи са ПМФ-а у Крагујевцу


 1. Назив пројекта: Еxperimental evolution approach in developing insect pest control (ELEVATE)

  Руководилац проојекта: Др Урош Савковић, научни сарадник

  НИО носилац пројекта: Институт за билошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

  Истраживачи са ПМФ-а укључени у тим: др Снежана Пешић, др Ана Митровски Богдановић, др Филип Вукајловић и Драгана Предојевић.

 2. Назив пројекта: Application of deep learning in bioassessment of aquatic ecosystems: toward the construction of automatic identifier of aquatic macroinvertebrates (AIAQUAMI).

  Руководилац проојекта: Др Ђурађ Милошевић, редовни професор

  НИО носилац пројекта: Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

  Истраживачи са ПМФ-а укључени у тим: др Милена Раденковић и Предраг Симовић

 3. Назив пројекта: Value-added biologics through eco-sustainable routes (BioECOLogics)

  Руководилац проојекта: Др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник

  НИО носилац пројекта: Институт за молекуларну генетику и генетско инжењерство, Универзитет у Београду

  Истраживачи са ПМФ-а укључени у тим: др Биљана Глишић, Тина Андрејевић и Невена Стевановић

 4. Назив пројекта: Human genetic and epigenetic determinants of susceptibility, severity and outcomes in SARS-CoV-2 infection (SVETOVID-19)

  Руководилац проојекта: Др Дејан Баскић, редовни професор

  НИО носилац пројекта: Факултет Медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу

  Истраживачи са ПМФ-а укључени у тим: др Ненад Вуковић и др Милена Вукић

 5. Назив пројекта: Higss boson: a portal to new physics (HIGHTONE-P)

  Руководилац проојекта: Др Иванка Божовић Јелисавчић, научни саветник

  НИО носилац пројекта: Институт за нуклеарне науке „Винча", Универзитет у Београду

  Истраживачи са ПМФ-а укључени у тим: др Мирко Радуловић и др Јасна Стевановић

 6. Назив пројекта: Quantitative automata models: fundamental problems and applications (QUAM)

  Руководилац проојекта: Др Мирослав Ћирић, редовни професор

  НИО носилац пројекта: Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

  Истраживачи са ПМФ-а укључени у тим: Љубица Ђуровић


Пројекат сарадње српске науке са дијаспором


Characterizing transmission of photonic crystal fibers

Руководилац: др Светислав Савовић, редовни професор

Члан тима: др Милан Ковачевић, реовни професор


Међународни пројекти


 • Horizon2020: DIGITbrain: Digital twins bringing agility and innovation to manufacturing SMEs, by empowering a network of DIHs with an integrated digital platform that enables Manufacturing as a Service (MaaS); Руководилац проф. Бобан Стојановић, учесници проф. Милош Ивановић, доц. Вишња Симић, Даница Продановић, маст. инф., Лазар Крстић, маст. инф., Никола Андријевић, инф;+

 • Horizon2020 research and innovation program under grant agreement No 815012; Multilateral project (Austria, Czech Republic and France, project number 337-00-00322/2019-09/45); TIFREFUS (Time-frequency representations in function spaces) Project organizer (Serbia). Учесници са Факултета су доц. др Сузана Алексић и Александар Аксентијевић;

 • ERASMUS+ projekat: Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (TeComp), Референтни број пројекта: 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP;

 • Horizon2020 (2018-2021): SILICOFCM project (In Silico trials for drug tracing the effects of sarcomeric protein mutations leading to familial cardiomyopathy); Руководилац проф. Бобан Стојановић, учесници проф. Милош Ивановић, Даница Продановић маст. инф., Андреја Живић, маст. Инф;

 • Multilateral Scientific and Technological Cooperation in the Danube Region 2020–2021. No. 337-00-00322-2019-09/107;

 • COST акције, Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms. COST Action CA18113 (2019-2023);

 • Мултилатерални пројекат: Metal microorganisms` interactions as a basis for progressive biogeotechnological processes. Project No. DS-FR-19-0008. Руководилац из Србије је проф. др Александар Остојић, а учесници су и доц. др Ивана Радојевић, др Катарина Младеновић, др Мирјана Грујовић и Сандра Јовичић Милић;

 • Међународни пројекти Fauna Europaea и V4 Green Universities (V4GU) - University of Pécs (2020-2021);

 • Билатерална сарадња са Универзитетом примењених наука у Мерзебургу, Немачка, на пројекту под називом: “Процена антиканцерогеног потенцијала (ansa)-титаноцена (IV) и трифенилкалај(IV) једињења која садрже деривате оксипрозина (Evaluation of anticancer potential of (ansa)-titanocene(IV) and tryphenyltin(IV) compounds)”. Учесници са нашег факултета су др Верица Јевтић и Маријана Касаловић.

 • Учешће у CEEPUS пројекту Biology, Biotechnology and Food Sciences CIII-SK-1018-06-2021. Координатор са нашег факултета је др Ненад Вуковић ванредни професор.

 • Мултилатерални пројекат Metal microorganisms` interactions as a basis for progressive biogeotechnological processes. Project No. DS-FR-19-0008.Руководилац: др Александар Остојић, редовни професор


Erasmus+ Project


 • Reference: 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (TeComp). Учесници: др Срећко Трифуновић, др Слађана Димитријевић, др Ивана Радојвић, др Ана Малишић Капларевић, др Милан Ковачевић.

 • У оквиру активности ERASMUS+ пројекта TeComp, током месеца децембра, организована су три Вебинара посвећена унапређењу компетенција наставника за коришћење дигиталних алата у наставном процесу (за припрему и реализацију наставе, као и за евалуацију исхода). Предавачи су били реномирани стручњаци са Универзитета из Грeнaде (Шпанија), из Овиеда (Шпанија) и из Банске Бистрице (Словачка), а на вебинарима је учествовало 15 наставника и сарадника ПМФ-а. Средствима са овог пројекта комплетирано је опремање рачунарских учионица А-0-15 и А-II-24R.

 • Eразмус+ пројекат „Вртић под крошњама - развој и имплементација курикулима шумске педагогије за вртиће“ Кључна акција 2, Акција КА210 – Мала партнерства, ШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, бр.: 2021-1-SI01-KA210-SCH-000031315, бр. Случај: KA210-SCH-3/21

 • Пројекат Regional Storage Support for LSST Related Science, чији је циљ реализација data storage cloud система, који ће омогућити складиштење података из симулација и посматрања у оквиру LSST пројекта.

 • Пројекат "Развој курикулума предмета из области паметне обраде података на МАС Информатике (ПОП)" суфинансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“. Руководилац пројекта је др Вишња Симић, доцент на Институту за математику и информатику.

 • Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2020., 2021., 2022. и 2023. години између Природно-математичког факултета у Крагујевцу и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Број учесника: 181ПРОЈЕКАТИ НА КОЈИМА СУ УКЉУЧЕНИ ИСТРАЖИВАЧИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

САЖЕТАК САРАДЊЕ СА ПРИВРЕДОМ У ПЕРИОДУ 2020 - 2024.