Јаковљевић др Драгана

Јаковљевић др Драгана Асистент са докторатом
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Физиологија биљака
Кабинет: А-I-14 Дипломирала: 2011. године
Email: draganaj@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 274 Докторирала:  17. 7. 2018. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Физиологија биљака - Биологија, Екологија
 • Екофизиологија биљака - Екологија
 • Екологија биљака - Биологија, Екологија
 • Методика наставе биологије 1. - Биологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Topuzović Marina, Stanković Milan, Jakovljević Dragana, Bojović Biljana (2016). Plant part variability of Sambucus ebulus L. secondary metabolites content and antioxidant activity. Agro Food Industry Hi-Tech, 27(2), 60-66.
 2. Jakovljević, Z. Dragana, Vasić, M. Sava, Stanković, S. Milan, Čomić, R. Ljiljana, Topuzović, D. Marina (2015). In vitro biological activity of secondary metabolites from Seseli rigidum Waldst. et Kit. (Apiaceae). Acta Biologica Hungarica, 66(4), 395-405.
 3. Jakovljević, Z. Dragana, Vasić, M. Sava, Stanković, S. Milan, Čomić, R. Ljiljana, Topuzović, D. Marina (2015). Secondary metabolite content and in vitro biological effects of Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. chamaepitys. Archives of Biological Sciences, 67(4), 1195-1202.
 4. Stanković S. Milan, Jakovljević, Z. Dragana, Topuzović D. Marina, Zlatkovic K. Bojan (2014). Antioxidant activity and contents of phenolics and flavonoids in the whole plant and plant parts of Teucrium botrys L. OXIDATION COMMUNICATIONS, 37(2), 522-532.
 5. Jakovljević, Z. Dragana, Stanković S. Milan, Topuzović D. Marina (2013). Seasonal variability of Chelidonium majus L. secondary metabolites content and antioxidant activity. EXCLI Journal 12; 260-268.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (III 41010), руководилац доц.др С. Марковић
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Физиологија и екофизиологија биљака, проучавање примарног и секундарног метаболизма биљака, синтеза секундарних метаболита и њихова активност, in vitro култура ткива
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English