др Снежана Симић

др Снежана Симић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Кабинет: А-I-17 Дипломирала: 1989. године
Email: snezana.simic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 1995. године
Телефон: 336 223 локал 248 Докторирала: 2002. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне академске студије Биологије (Б) и Екологије (Е):
 • Б104 Алгологија
 • Б105 Заштита животне средине
 • Е105 Еколошки мониторинг животне средине 1/3
 • Е107 Процена утицаја на животну средину
Мастер академске студије Биологије (Б) и Екологије (Е)
 • БЕ203 Примењена алгологија
 • Е124 Еколошки мониторинг животне средине, 1/3
 • Е123 Екологија алги
Докторске академске студије Биологије (Б):
 • Б318 Методологија хидробиолошких истраживања ¼
 • Б328 Биологија и екологија алги и водених биљака ½
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Vasiljević, B., Simić, B. S., Paunović, M., Zuliani, T., Krizmanić, J., Marković, V., Tomović, J. (2017): Contribution to the improvement of diatom-based assessments of the ecological status of large rivers–The Sava River Case Study. Science of The Total Environment 605: 874-883. ISSN 0048-9697.
  IF2016- 4.900, М21а
 2. Simić, B. S., Đorđević, B. N.,Milošević, Dj. (2017): The relationship between the dominance of Cyanobacteria species and enviromental variables in different seasons and extreme precipitation. Fundamental and Applied Limnology. ISSN 1863-9135.
  IF2017-1.361, М22
 3. Đorđević, B. N., Matić, S., Simić B. S., Stanić, M. S., Mihailović, B. V., Stanković, M. N., Stanković, D. V., Ćirić, R. A. (2017): Impact of the toxicity of Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya & Subba Raju on laboratory rats in vivo. Environmental Science and Pollution Research. DOI: 10.1007/s11356-017-8940-6.ISSN 0944-1344.
  IF2017=2.800, М22
 4. Simić B. S., Komárek J., Đorđević N. (2014). The confirmation of the genus Glaucospira (Cyanobacteria) and the occurrence of Glaucospira laxissima (G. S. West) comb. nova in Serbia. Cryptogamie Algologie, 35(3): 259-267. (ISSN 0181-1568),
  IF2014 - 1.300, M23
 5. Simić, B. S., Đorđević, B. N., (2017): Morphology, distribution and ecology of the freshwater red algae Paralemanea (Batrachospermaceae, Batrachospermales, Rhodophyta) in Serbia. Archive of Biological Science, 69 (1). 167-174. ISSN 0354-4664.
  IF 2017-0.648
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
Национални пројекти (Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 2011-2019):
 • Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње, ев. бр. 31011 (коруководилац пројекта).
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, ев. бр. 43002
Међународни пројекти:
 • (2014-2019) The GLOBAQUA project. The European Communities 7th Framework Programme Funding under Grant agreement no. 603629-ENV-2013-6.2
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Алгологија: морфологија, дистрибуција, диверзитет и екологија алги текућих и стајаћих вода
 • Заштита животне средине: екологија и заштита вода, а нарочито аспекти који се односе на цијанобактерије, алге и друге хидробионте и њихов значај у еколошком мониторингу водених екосистема, као и на могућности заштите диверзитета истих; процена утицаја на животну средину
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English