Симић др Снежана

Симић др Снежана Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Кабинет: А-I-17 Дипломирала: 1989. године
Email: snezana.simic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 1995. године
Телефон: 336 223 локал 248 Докторирала: 2002. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Заштита животне средине - Биологија
 • Процена утицаја на животну средину - Екологија
 • Еколошки мониторинг животне средине - Екологија
Мастер студије:
 • Примењена алгологија - Биологија
 • Примењена хидробиологија - Екологија
Докторске студије:
 • Методологија хидробиолошких истраживања ¼ - Биологија
 • Интеракције организама у природним екосистемима 1/3 - Биологија
 • Биологија и екологија алги и водених биљака ½ - Биологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Stojković M., Milošević Dj., Simić B. S., Simić V. (2016). Тhe utility of two marine community indices to assess the environmental degradation of lotic systems using fish communities. Science of the Total Environment, 551-552, 1-8 (ISSN 0048-9697) IF2014 – 4.099, M21
 2. Đorđević N., Simić B. S., Ćirić, A. (2015). First identification of the cylindrospermopsin (Cyn)-producing cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya & Subba Raju in Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, 24, 11A, 3736-3742 (ISSN 1018-4619), IF2014 - 0.378, M23
 3. Simić B. S., Karadžić R. V., Cvijan V. M. and Vasiljević M. B. (2015). Algal Communities Along the Sava River. In: Milačić R., Ščančar J., Paunović M. (eds.). The Handbook of Environmental Chemistry Vol. 31: The Sava River. pp 229-248. Springer Berlin Heidelberg. ISSN 1867-979X. (ISBN 978-3-662-44033-9). М13
 4. Simić B. S., Komárek J., Đorđević N. (2014). The confirmation of the genus Glaucospira (Cyanobacteria) and the occurrence of Glaucospira laxissima (G. S. West) comb. nova in Serbia. Cryptogamie Algologie, 35(3): 259-267. (ISSN 0181-1568), IF2014 - 1.300, M23
 5. Đorđević N., Simić B. S. (2014). Cyanobacterial blooms in oligosaline and alkaline microaccumulation before and after rehabilitation. Polish Journal of Environmental Studies, 23(6):1975-1982. (ISSN 1230-1485), IF2014 - 0.871, M23
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
Национални пројекти (Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 2011-2015)
 • Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње, ев. бр. 31011 (коруководилац пројекта).
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, ев. бр. 43002
Међународни пројекти:
 • (2014-2019) The GLOBAQUA project. The European Communities 7th Framework Programme Funding under Grant agreement no. 603629-ENV-2013-6.2
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Алгологија: морфологија, дистрибуција, диверзитет и екологија алги текућих и стајаћих вода
 • Заштита животне средине: екологија и заштита вода, а нарочито аспекти који се односе на цијанобактерије, алге и друге хидробионте и њихов значај у еколошком мониторингу водених екосистема, као и на могућности заштите диверзитета истих; процена утицаја на животну средину
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English