Обавештења о одбрани докторских дисертација


Јавна одбрана докторске дисертације


Институт за математику и информатику
кандидат: Невена З. Петровић
Било на увиду јавности од 16. 5. - 15. 6. 2024. године
ментор: др Марија Станић
Научна област (УДК): Математика (Нумеричка анализа, УДК 51)
Нестандарне анти-Гаусове квадратне формуле

биће одржана 12. 7. 2024. године са почетком у 11:00 часова у учионици бр. A-II-1 у Главној згради Факултета, улица Радоја Домановића бр. 12, у Крагујевцу.