Обавештења о одбрани докторских дисертација

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУЈавна одбрана докторске дисертације
на Институту за хемију


кандидат: Марко С. Пешић Било на увиду јавности од 25. 12. 2020. - 24. 1. 2021. године
ментор: Др Иван Дамљановић Институт за хемију Хемија
СИНТЕЗА НОВИХ ДЕРИВАТА ПИРОЛИДИНА [3+2] ЦИКЛОАДИЦИОНИМ РЕАКЦИЈАМА МАЈКЛОВИХ АКЦЕПТОР

биће одржана 5. 3. 2021. године са почетком у 13:00 часова у сали А-I-1, на Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 22. 2. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић

 Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за биологију и екологију


кандидат: Наташа Којадиновић Било на увиду јавности од 18. 12. 2020. - 17. 1. 2021. године
ментор: проф. др Владица Симић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Могућност конзервације фрагментисаних популација риба на примеру поточне мрене (Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002)

биће одржана 26. 2. 2021. године са почетком у 13:00 часова у сали А-II-1, на Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 19. 2. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић

 Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за хемију


кандидат: Јована П. Бугариновић Било на увиду јавности од 25. 12. 2020. - 24. 1. 2021. године
ментор: Др Иван Дамљановић Институт за хемију Хемија
N,N'-ЦИКЛИЧНИ АЗОМЕТИНИМИНИ КАО ПРЕКУРСОРИ У СИНТЕЗИ НОВИХ ДЕРИВАТА ПИРАЗОЛОПИРАЗОЛОНА

биће одржана 26. 2. 2021. године са почетком у 13:00 часова у сали А-I-1, на Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 12. 2. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић

 Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за хемију


кандидат: Маја Б. Ђукић Било на увиду јавности од 25. 12. 2020. - 24. 1. 2021. године
ментор: др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
СТРУКТУРНА, ТЕОРИЈСКА И БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА КОМПЛЕКСА РУТЕНИЈУМА(II) СА ДЕРИВАТИМА ИМИДАЗОЛА И ИЗОТИАЗОЛА

биће одржана 23. 2. 2021. године са почетком у 12:00 часова у сали А-I-1, на Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 11. 2. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић