Обавештења о одбрани докторских дисертација

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Јавна одбрана докторске дисертације
у Институту за хемију


кандидат: Невена Михаиловић Било на увиду јавности од 10. 6. - 9. 7. 2019. године
ментор: др Љубинка Јоксовић Институт за хемију Аналитичка хемија
"ОДРЕЂИВАЊЕ ФЕНОЛНИХ ЈЕДИЊЕЊА У ПЛОДОВИМА НЕКИХ БИЉАКА ИЗ ФАМИЛИЈЕ ROSACEAE И АНТИОКСИДАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ЊИХОВИХ СИНТЕТИЧКИХ ДЕРИВАТА"
Извештај комисије Докторска дисертација

биће одржана 20. 9. 2019. године са почетком у 12:00 часова, у сали А-I-1, Централна зграда, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 12.

У Крагујевцу, 13. 9. 2019. године

Природно - Математички Факултет

Декан

Проф. др Срећко Трифуновић


УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Јавна одбрана докторске дисертације
у Институту за биологију и екологију


кандидат: Бојана Вељковић Било на увиду јавности од 1. - 30. 7. 2019. године
ментор: Проф. др Зора Дајић-Стевановић Институт за биологију и екологију Ботаника
"ЕТНОБОТАНИЧКА, МОРФОАНАТОМСКА, ФИТОХЕМИЈСКА И ГЕНЕТИЧКА СТУДИЈА ПОПУЛАЦИЈА ДИВЉЕ МАЛИНЕ (Rubus idaeus L.) НА ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ"
Извештај комисије Докторска дисертација

биће одржана 24. 9. 2019. године са почетком у 13:00 часова, у сали А-I-1, Централна зграда, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 12.

У Крагујевцу, 16. 9. 2019. године

Природно - Математички Факултет

Декан

Проф. др Срећко Трифуновић


УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Јавна одбрана докторске дисертације
у Институту за хемију


кандидат: Марија С. Јеремић Било на увиду јавности од 10. 6. - 9. 7. 2019. године
ментор: Проф. др Зоран Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ Rh(III) КОМПЛЕКСА СА ЛИГАНДИМА ПОЛИАМИНОПОЛИКАРБОКСИЛАТНОГ ТИПА"
Извештај комисије Докторска дисертација

биће одржана 27. 9. 2019. године са почетком у 12:00 часова, у сали А-I-1, Централна зграда, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 12.

У Крагујевцу, 16. 9. 2019. године

Природно - Математички Факултет

Декан

Проф. др Срећко Трифуновић