Обавештења о одбрани докторских дисертацијаНЕМА КАНДИДАТА У ПРОЦЕДУРИПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за хемију


кандидат: Јелена М. Степановић било на увиду јавности од 2. 7. - 1. 8. 2021. године
ментор: др Зорка Станић Институт за хемију Хемија, Аналитичка хемија
Примена природних минерала као сензора за електрохемијска одређивања различитих једињења у воденој и неводеној средини

биће одржана 1. 10. 2021. године са почетком у 12:00 часова у сали А-I-1, на Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 21. 9. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић


 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за математику и информатику


кандидат: Невена М. Васовић било на увиду јавности од 14. 7. - 13. 8. 2021. године
ментор: Академик др Градимир В. Милановић Математички Институт САНУ Нумеричка анализа и теорија апроксимације
НЕКЕ МОДИФИКАЦИЈЕ КЛАСИЧНИХ МЕРА, ОДГОВАРАЈУЋИ ОРТОГОНАЛНИ ПОЛИНОМИ И КВАДРАТУРЕ ГАУСОВОГ ТИПА

биће одржана 30. 9. 2021. године са почетком у 13:00 часова у сали А-II-20, на Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 22. 9. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић


 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за биологију и екологију


кандидат: Филип Н. Вукајловић било на увиду јавности од 14. 7. - 13. 8. 2021. године
ментор: Др Снежана Б. Пешић, Институт за биологију и екологију Зоологија, Microlepidoptera. Мали мољци, Екологија животиња, Исхрана. Промене у исхрани, Србија
УТИЦАЈ ИСХРАНЕ НА ЖИВОТНИ ЦИКЛУС И МОРФОЛОШКУ ВАРИЈАБИЛНОСТ Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae)

биће одржана 24. 9. 2021. године са почетком у 13:00 часова у сали А-I-1, на Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 16. 9. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић