Обавештења о одбрани докторских дисертација

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за биологију и екологију


кандидат: Невена Б. Ђорђевић било на увиду јавности од 28. 5. - 27. 6. 2021. године
ментор: Проф. др Снежана Б. Симић Институт за биологију и екологију Општа екологија, Хидробиологија, Биогеографија
УТИЦАЈ ПРОМЕНА ЕКОЛОШКИХ ФАКТОРА НА САСТАВ И ДИНАМИКУ ФИТОПЛАНКТОНСКИХ ЦИЈАНОБАКТЕРИЈА (CYANOBACTERIA) У МАЛИМ АКУМУЛАЦИЈАМА

биће одржана у понедељак 19. 7. 2021. године са почетком у 12:00 часова у учионици А-I-1, на Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 14. 7. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић

 
Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за хемију


кандидат: Весна М. Величковић било на увиду јавности од 7. 4. - 7. 5. 2021. године
ментор: др Павле Машковић Институт за хемију Хемија − Биохемија
Полифенолни профил и биохемијска активност екстраката одабраних биљних врста као извора потенцијалних природних нутрацеутика

биће одржана 30. 6. 2021. године са почетком у 15:00 часова у учионици А-I-25, на Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 14. 6. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић

 
Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за физику


кандидат: Љубица М. Кузмановић било на увиду јавности од 4. 2. - 6. 3. 2021. године
ментор: др Милан Ковачевић Институт за физику Оптичка влакна, теорија сигнала
Моделовање фотонско кристалних оптичких влакана са W индексом преламања

била одржана 4. 6. 2021. године са почетком у 12:00 часова у учионици Б-I-7, на Институту за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 24. 5. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић

 Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за хемију


кандидат: Марко С. Пешић Било на увиду јавности од 25. 12. 2020. - 24. 1. 2021. године
ментор: Др Иван Дамљановић Институт за хемију Хемија
СИНТЕЗА НОВИХ ДЕРИВАТА ПИРОЛИДИНА [3+2] ЦИКЛОАДИЦИОНИМ РЕАКЦИЈАМА МАЈКЛОВИХ АКЦЕПТОР

била одржана 5. 3. 2021. године са почетком у 13:00 часова у сали А-I-1, на Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 22. 2. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић

 Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за биологију и екологију


кандидат: Наташа Којадиновић Било на увиду јавности од 18. 12. 2020. - 17. 1. 2021. године
ментор: проф. др Владица Симић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Могућност конзервације фрагментисаних популација риба на примеру поточне мрене (Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002)

била одржана 26. 2. 2021. године са почетком у 13:00 часова у сали А-II-1, на Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 19. 2. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић

 Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за хемију


кандидат: Јована П. Бугариновић Било на увиду јавности од 25. 12. 2020. - 24. 1. 2021. године
ментор: Др Иван Дамљановић Институт за хемију Хемија
N,N'-ЦИКЛИЧНИ АЗОМЕТИНИМИНИ КАО ПРЕКУРСОРИ У СИНТЕЗИ НОВИХ ДЕРИВАТА ПИРАЗОЛОПИРАЗОЛОНА

била одржана 26. 2. 2021. године са почетком у 13:00 часова у сали А-I-1, на Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 12. 2. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић

 Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за хемију


кандидат: Маја Б. Ђукић Било на увиду јавности од 25. 12. 2020. - 24. 1. 2021. године
ментор: др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
СТРУКТУРНА, ТЕОРИЈСКА И БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА КОМПЛЕКСА РУТЕНИЈУМА(II) СА ДЕРИВАТИМА ИМИДАЗОЛА И ИЗОТИАЗОЛА

била одржана 23. 2. 2021. године са почетком у 12:00 часова у сали А-I-1, на Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 11. 2. 2021. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић