Обавештења о одбрани докторских дисертација


Јавна одбрана докторске дисертације


Институт за хемију
кандидат: Слађана Ђорђевић
Било на увиду јавности од 1. 2. - 2. 3. 2024. године
ментор: др Славко Раденковић
Научна област (УДК): Хемија - физичка хемија (577.1)
TEORIJSKO ISPITIVANJE ELEKTRONSKE STRUKTURE I MAGNETNIH OSOBINA KLASTERA BORA

биће одржана 25. 4. 2024. године са почетком у 12:00 часова у учионици бр. A-I-1 у Главној згради Факултета, улица Радоја Домановића бр. 12, у Крагујевцу.
Јавна одбрана докторске дисертације


Институт за хемију
кандидат: Никола З. Срећковић
Било на увиду јавности од 22. 2. - 23. 3. 2024. године
ментор: др Владимир Михаиловић
Научна област (УДК): Хемија – Биохемија (577.1)
ФИТОХЕМИЈСКA КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ЕКСТРАКАТА БИЉАКА LYTHRUM SALICARIA L. И SALVIA PRATENSIS L., ЊИХОВА БИОЛОШКА АКТИВНОСТ И ПОТЕНЦИЈАЛНА ПРИМЕНА У СИНТЕЗИ НАНОЧЕСТИЦА СРЕБРА

биће одржана 26. 4. 2024. године са почетком у 12:00 часова у учионици бр. A-I-1 у Главној згради Факултета, улица Радоја Домановића бр. 12, у Крагујевцу.
Јавна одбрана докторске дисертације


Институт за хемију
кандидат: Петар Б. Станић
Било на увиду јавности од 1. 2. - 2. 3. 2024. године
ментор: др Марија Живковић,
др Дејан Миленковић
Научна област (УДК): Органска хемија, 547.31(043.3)
АЛКЕНИЛСКИ И АРИЛИДЕНСКИ 2-ТИОХИДАНТОИНИ: СИНТЕЗА, КИНЕТИКА И ЕХАНИЗАМ НАСТАЈАЊА, БИОЛОШКА И ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКА EВАЛУАЦИЈА, КООРДИНАЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ

биће одржана 26. 4. 2024. године са почетком у 12:30 часова у учионици бр. A-I-25 у Главној згради Факултета, улица Радоја Домановића бр. 12, у Крагујевцу.