Обавештења о одбрани докторских дисертација

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Јавна одбрана докторске дисертације
у Институту за хемију


кандидат: Милена Д. Вукић Било на увиду јавности 17. 3. и од 7. 5. - 4. 6. 2020. године
ментор: др Ненад Вуковић Институт за хемију Хемија – Биохемија
Биолошка активност изолованих нафтохинона и екстраката ризома биљке Onosma visianii Clem

биће одржана 9. 7. 2020. године са почетком у 12:00 часова, у сали А-I-1, Централна зграда, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 12.

У Крагујевцу, 30. 6. 2020. године

Природно - Математички Факултет

Декан

Проф. др Срећко Трифуновић


УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Јавна одбрана докторске дисертације
у Институту за хемију


кандидат: Катарина В. Јаковљевић Било на увиду јавности од 6. 3. - 17. 3. и 7. 5. - 25. 5. 2020. године
ментор: др Виолета Р. Марковић Институт за хемију Хемија, Органска хемија
СИНТЕЗА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ ДЕРИВАТА 1,3,4 - ТИАДИАЗОЛА ИЗВЕДЕНИХ ИЗ ФЕНОЛНИХ КИСЕЛИНА

биће одржана 10. 7. 2020. године са почетком у 14:30 часова, у сали А-I-1, Централна зграда, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 12.

У Крагујевцу, 30. 6. 2020. године

Природно - Математички Факултет

Декан

Проф. др Срећко Трифуновић


УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Јавна одбрана докторске дисертације
у Институту за хемију


кандидат: Јелена Петронијевић Било на увиду јавности 17. 3. и од 7. 5. - 4. 6. 2020. године
ментор: др Ненад Јанковић Институт за хемију Органска хемија
СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА, БИОЛОШКО И DFT ИСПИТИВАЊЕ ХИНОКСАЛИНОНА И БЕНЗОКСАЗИНОНА

биће одржана 13. 7. 2020. године са почетком у 14:00 часова, у сали А-I-1, Централна зграда, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 12.

У Крагујевцу, 30. 6. 2020. године

Природно - Математички Факултет

Декан

Проф. др Срећко Трифуновић


УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Јавна одбрана докторске дисертације
у Институту за хемију


кандидат: Ненад Јоксимовић Било на увиду јавности од 11. 5. - 9. 6. 2020. године
ментор: др Зорица Бугарчић Институт за хемију Органска хемија
АЦИЛПИРУВАТИ КАО ПРЕКУРСОРИ У СИНТЕЗИ НЕКИХ БИОЛОШКИ АКТИВНИХ ЈЕДИЊЕЊА

биће одржана 15. 7. 2020. године са почетком у 14:30 часова, у сали А-I-1, Централна зграда, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 12.

У Крагујевцу, 30. 6. 2020. године

Природно - Математички Факултет

Декан

Проф. др Срећко Трифуновић