Обавештења о одбрани докторских дисертација


Јавна одбрана докторске дисертације


кандидат: мр Душан Ђукић Било на увиду јавности од 11. 1. - 10. 2. 2018. године
ментор: Проф. др Миодраг М. Спалевић Институт за математику и информатику Математика
"Унутрашњост скраћених усредњених гаусовских квадратура и оцена грешке Гаус-Кронродових квадратура"
Извештај комисије Докторска дисертација

биће одржана у четвртак 19. 4. 2018. године са почетком у 11,00 часова на Природно - Математичком Факултету у просторији А-0-15 (сала преко пута библиотеке) у Централној згради Факултета, улица Радоја Домановића бр. 12, у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 13. 4. 2018. године

Природно - Математички Факултет у Крагујевцу

Декан

Проф. др Срећко Трифуновић