Обавештења о одбрани докторских дисертација

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за хемију


кандидат: Сандра С. Јовичић Милић Било на увиду јавности од 13. 2. - 15. 3. 2023. године
ментор: др Верица В. Јевтић Природно-математички факултет, Крагујевац Хемија - Неорганска хемија
Синтеза, структурна, теоријска и биолошка испитивања комплекса паладијум(II) јона са етилендиаминским дериватима триптофана и супституисаним 2-аминотиазолима

биће одржана 25. 5. 2023. године са почетком у 12:30 часова у учионици бр. А-I-1 у Главној згради Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 16. 5. 2023. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић