Обавештења о одбрани докторских дисертација

Јавна одбрана докторске дисертације


Јована Секулић Било на увиду јавности од 05.04. - 05.05.2017. године
Проф. др Мирјана Стојановић Петровић Институт за биологију и екологију Зоологија, кишне глисте, екотоксикологија, Србија
ФАУНИСТИЧКА И ЕКОТОКСИКОЛОШКА СТУДИЈА LUMBRICIDAE (ANNELIDA: OLIGOCHAETA) ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

биће одржана у понедељак 26.06.2017. године са почетком у 13:00 часова у слушаоници А-I-1, на Природно - Математичком Факултету, универзитета у Крагујевцу, улица Радоја Домановића бр. 12.

У Крагујевцу, 19.06.2017. године

Природно - Математички Факултет

Продекан за наставу

Проф. др Марина Топузовић


Јавна одбрана докторске дисертације


Марина Ћендић Било на увиду јавности од 25.04. - 25.05.2017. године
Проф. др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
ХЕЛАТАЦИОНЕ ОСОБИНЕ ЛИГАНАДА EДTA-ТИПА У ОДНОСУ НА БАКАР(II) - МОГУЋА ПРИМЕНА КОД НЕУРОТОКСИЧНИХ ПОРЕМЕЋАЈА
Извештај комисије Докторска дисертација

биће одржана у петак 07.07.2017. године са почетком у 13:00 часова у слушаоници А-I-1, на Природно - Математичком Факултету, универзитета у Крагујевцу, улица Радоја Домановића бр. 12.

У Крагујевцу, 20.06.2017. године

Природно - Математички Факултет

Продекан за наставу

Проф. др Марина Топузовић