Обавештења о одбрани докторских дисертација

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Јавна одбрана докторске дисертације у Институту за хемију

кандидат: Aлександра Минић Било на увиду јавности од 22. 2. - 23. 3. 2019. године
ментор: др Драгана Стевановић Институт за хемију Органска хемија
"3-(Ариламино)-1-фероценилпропан-1-они као прекурсори у синтези нових хетероцикличних деривата фероцена"

биће одржана у среду 24. 4. 2019. године са почетком у 13:00 часова, у сали А-I-1, Централна зграда, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 12.

У Крагујевцу, 18. 4. 2019. године

Природно - Математички Факултет

Декан

Проф. др Срећко Трифуновић