Обавештења о одбрани докторских дисертација

Јавна одбрана докторске дисертације

Јелена Катанић Било на увиду јавности од 6. 7. - 5. 8. 2017. године
др Владимир Михаиловић Институт за хемију Хемија – Биохемија
Фитохемијска и фармаколошка карактеризација одабраних биљних врста рода Filipendula Mill. (Rosaceae)
Извештај комисије Докторска дисертација

ОДРЖАЋЕ СЕ У ПЕТАК, 6. 10. 2017. ГОДИНЕ, У 13.00 У САЛИ А-I-1.

У Крагујевцу, 29. 9. 2017. године

Природно - Математички Факултет

Продекан за наставу

Проф. др Марина Топузовић