Фуртула др Борис

Фуртула др Борис Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Физичка хемија  
Кабинет: А-III-3б Дипломирао: 2002. године
Email: furtula@kg.ac.rs Магистрирао: 24.02.2002. године
Телефон: 336 223 лок. 302 Докторирао: 13.04.2007. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Обрада резултата мерења
 • Хемијска теорија графова
 • Филозофија и историја хемије
 • Математичке методе у хемији
Мастер студије:
 • Основи биоинформатике и биостатистике
Докторске студије:
 • Хемоинформатика
 • Статистичке методе у истраживањима
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. B. Furtula, Atom–bond connectivity index versus Graovac–Ghorbani analog, MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry 75 (2016) 233–242.
 2. B. Furtula, Assessing π-electron contents of rings in polycyclic aromatic compounds, Current Organic Chemistry 19 (2015) 331–347.
 3. I. Gutman, B. Furtula, Metric–extremal graphs, in: M. Dehmer, F. Emmert–Streib, Quantitative Graph Theory: Mathematical Foundations and Applications, CRC Press, Boca Raton, 2014, pp. 111–139.
 4. I. Gutman, B. Furtula, Ș. B. Bozkurt, On Randić energy, Linear Algebra and its Applications 442 (2014) 50–57.
 5. B. Furtula, I. Gutman, M. Dehmer, On structure-sensitivity of degree-based topological indices, Applied Mathematics and Computation 219 (2013) 8973–8978.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству, Пројекат бр. 174033.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Хемијска теорија графова, Математичка хемија, Теоријска хемија, Хемоинформатика, Хемометрија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиHome Page