Глишић др Биљана

Глишић др Биљана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Неорганска хемија  
Кабинет: А-I-22 Дипломирала: 10. 9. 2008. године
Email: bglisic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 лок. 254 Докторирала: 2. 11. 2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Основи хемије
 • Норме у заштити животне средине
Мастер студије
 • Комплекси у медицини
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. B. Đ. Glišić and M. I. Djuran, Gold complexes as antimicrobial agents: an overview of different biological activities in relation to the oxidation state of gold ion and ligand structure, Dalton Transactions, 43 (2014) 5950-5969.
 2. B. Đ. Glišić, L. Senerovic, P. Comba, H. Wadepohl, A. Veselinovic, D. R. Milivojevic, M. I. Djuran and J. Nikodinovic-Runic, Silver(I) complexes with phthalazine and quinazoline as effective agents against pathogenic Pseudomonas aeruginosa strains, Journal of Inorganic Biochemistry, 155 (2016) 115–128.
 3. B. Đ. Glišić, I. Aleksic, P. Comba, H. Wadepohl, T. Ilic-Tomic, J. Nikodinovic-Runic and M. I. Djuran, Copper(II) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles as effective inhibitors of quorum sensing activity in Pseudomonas aeruginosa, RSC Advances, 6 (2016) 86695-86709.
 4. A. Pavic, B. Đ. Glišić, S. Vojnovic, B. Warżajtis, N. D. Savić, M. Antić, S. Radenković, G. V. Janjić, J. Nikodinovic-Runic, U. Rychlewska and M. I. Djuran, Mononuclear gold(III) complexes with phenanthroline ligands as efficient inhibitors of angiogenesis: A comparative study with auranofin and sunitinib, Journal of Inorganic Biochemistry, 174 (2017) 156-168.
 5. N. D. Savić, S. Vojnovic, B. Đ. Glišić, A. Crochet, A. Pavic, G. V. Janjić, M. Pekmezović, I. M. Opsenica, K. M. Fromm, J. Nikodinovic-Runic, M. I. Djuran, Mononuclear silver(I) complexes with 1,7-phenanthroline as potent inhibitors of Candida growth, European Journal of Medicinal Chemistry, 156 (2018) 760-773.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
Национални пројекти
 • Пројекат број: 172036 “Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима” (период ангажовања 2011-2016; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
 • Пројекат Српске академијe наука и уметности; Бр. пројекта: Ф128 “Комплекси метала као потенцијални терапеутски агенси” (период ангажовања 2016-; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
Међународни пројекти
 • SCOPES 2016-2018. “Биомедицински аспект супрамолекулске хемије у настави и истраживању у региону Балкана” (Институт за хемију, Универзитет у Фрибургу, Швајцарска; Институт за хемију, Универзитет у Крагујевцу, Србија и Институт за органску хемију са центром за фитохемију, Бугарска академија наука, Софија, Бугарска; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Координациона хемија; Бионеорганска хемија; Медицинска неорганска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English