Глишић др Биљана

Глишић др Биљана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Неорганска хемија  
Кабинет: А-I-22 Дипломирала: 10. 9. 2008. године
Email: biljana.glisic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 лок. 254 Докторирала: 2. 11. 2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Основи хемије
 • Норме у заштити животне средине
Мастер студије
 • Комплекси у медицини
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. A. Pavic, B. Đ. Glišić, S. Vojnovic, B. Warżajtis, N. D. Savić, M. Antić, S. Radenković, G. V. Janjić, J. Nikodinovic-Runic, U. Rychlewska, M. I. Djuran, Mononuclear gold(III) complexes with phenanthroline ligands as efficient inhibitors of angiogenesis: A comparative study with auranofin and sunitinib, Journal of Inorganic Biochemistry, 174 (2017) 156-168.
 2. N. D. Savić, S. Vojnovic, B. Đ. Glišić, A. Crochet, A. Pavic, G. V. Janjić, M. Pekmezović, I. M. Opsenica, K. M. Fromm, J. Nikodinovic-Runic, M. I. Djuran, Mononuclear silver(I) complexes with 1,7-phenanthroline as potent inhibitors of Candida growth, European Journal of Medicinal Chemistry, 156 (2018) 760-773.
 3. A. Pavic, N. D. Savić, B. Đ. Glišić, A. Crochet, S. Vojnovic, A. Kurutos, D. M. Stanković, K. M. Fromm, J. Nikodinovic-Runic, M. I. Djuran, Silver(I) complexes with 4,7-phenanthroline efficient in rescuing the zebrafish embryos of lethal Candida albicans infection, Journal of Inorganic Biochemistry, 195 (2019) 149-163.
 4. N. Lj. Stevanović, T. P. Andrejević, A. Crochet, T. Ilic-Tomic, N. S. Drašković, J. Nikodinovic-Runic, K. M. Fromm, M. I. Djuran, B. Đ. Glišić, Different coordination abilities of 1,7- and 4,7-phenanthroline in the reactions with copper(II) salts: structural characterization and biological evaluation of the reaction products, Polyhedron, 173 (2019) 114112.
 5. S. Đurić, S. Vojnovic, A. Pavic, M. Mojicevic, H. Wadepohl, N. D. Savić, M. Popsavin, J. Nikodinovic-Runic, M. I. Djuran, B. Đ. Glišić, New polynuclear 1,5-naphthyridine-silver(I) complexes as potential antimicrobial agents: The key role of the nature of donor coordinated to the metal center, Journal of Inorganic Biochemistry, 203 (2020) 110872.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
Национални пројекти
 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Бр. пројекта: 172036; “Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима” (период ангажовања 2011-; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
 • Пројекат Српске академијe наука и уметности; Бр. пројекта: Ф128; “Комплекси метала као потенцијални терапеутски агенси” (период ангажовања 2016-; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
 • Стратешки пројекат Српске академијe наука и уметности; Бр. пројекта: 01-2019- Ф65; “Синтеза и примена нових хемотерапеутика на бази природних производа и комплекса метала” (период ангажовања 2019-2022; руководилац проф. др Богдан Шолаја)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Координациона хемија; Бионеорганска хемија; Медицинска неорганска хемија
CURRICULUM VITAE - Српски CURRICULUM VITAE - English