др Биљана Глишић

др Биљана Глишић Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА   Неорганска хемија  
Кабинет: А-I-22 Дипломирала: 10. 9. 2008. године
Email: biljana.glisic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 лок. 254 Докторирала: 2. 11. 2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Основи хемије
 • Норме у заштити животне средине
Мастер студије
 • Комплекси у медицини
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. S. Đurić, S. Vojnovic, A. Pavic, M. Mojicevic, H. Wadepohl, N. D. Savić, M. Popsavin, J. Nikodinovic-Runic, M. I. Djuran, B. Đ. Glišić
  New polynuclear 1,5-naphthyridine-silver(I) complexes as potential antimicrobial agents: the key role of the nature of donor coordinated to the metal center
  Journal of Inorganic Biochemistry, 203 (2020) 110872. doi: 10.1016/j.jinorgbio.2019.110872
 2. T. P. Andrejević, B. Warżajtis, B. Đ. Glišić, S. Vojnovic, M. Mojicevic, N. Lj. Stevanović, J. Nikodinovic-Runic, U. Rychlewska, M. I. Djuran
  Zinc(II) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles as antifungal agents: synergistic activity with clinically used drug nystatin
  Journal of Inorganic Biochemistry, 208 (2020) 111089. doi: 10.1016/j.jinorgbio.2020.111089
 3. T. P. Andrejević, D. Milivojevic, B. Đ. Glišić, J. Kljun, N. Lj. Stevanović, S. Vojnovic, S. Medic, J. Nikodinovic-Runic, I. Turel, M. I. Djuran
  Silver(I) complexes with different pyridine-4,5-dicarboxylate ligands as efficient agents for the control of cow mastitis associated pathogens
  Dalton Transactions, 49 (2020) 6084-6096. doi: 10.1039/D0DT00518E
 4. T. P. Andrejević, I. Aleksic, M. Počkaj, J. Kljun, D. Milivojevic, N. Lj. Stevanović, J. Nikodinovic-Runic, I. Turel, M. I. Djuran, B. Đ. Glišić
  Tailoring copper(II) complexes with pyridine-4,5-dicarboxylate esters for anti-Candida activity
  Dalton Transactions, 50 (2021) 2627-2638. doi: 10.1039/D0DT04061D
 5. N. Lj. Stevanović, J. Kljun, I. Aleksic, S. Skaro-Bogojevic, D. Milivojevic, A. Veselinovic, I. Turel, M. I. Djuran, J. Nikodinovic-Runic, B. Đ. Glišić
  Clinically used antifungal azoles as ligands for gold(III) complexes: the influence of the Au(III) ion on the antimicrobial activity of the complex
  Dalton Transactions, 51 (2022) 5322-5334. doi: 10.1039/D2DT00411A
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
Национални пројекти
 • Пројекат Фонда за науку Републике Србије у оквиру програма ИДЕЈЕ; Бр. пројекта: 7730810 „Value-added biologics through eco-sustainable routes”, Акроним пројекта: BioECOLogics (период ангажовања 2022-2024; руководилац др Јасмина Никодиновић-Рунић)
 • Пројекат Српске академијe наука и уметности; Бр. пројекта: Ф128 „Комплекси метала као потенцијални терапеутски агенси” (период ангажовања 2016-; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Координациона хемија; Медицинска неорганска хемија
CURRICULUM VITAE - Српски CURRICULUM VITAE - English