Глишић др Биљана

Глишић др Биљана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Неорганска хемија  
Кабинет: А-I-22 Дипломирала: 10. 9. 2008. године
Email: biljana.glisic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 лок. 254 Докторирала: 2. 11. 2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Основи хемије
 • Норме у заштити животне средине
Мастер студије
 • Комплекси у медицини
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. S. Đurić, S. Vojnovic, A. Pavic, M. Mojicevic, H. Wadepohl, N. D. Savić, M. Popsavin, J. Nikodinovic-Runic, M. I. Djuran, B. Đ. Glišić, New polynuclear 1,5-naphthyridine-silver(I) complexes as potential antimicrobial agents: The key role of the nature of donor coordinated to the metal center, Journal of Inorganic Biochemistry, 203 (2020) 110872.
 2. S. Ž. Đurić, S. Vojnovic, T. P. Andrejević, N. Lj. Stevanović, N. D. Savić, J. Nikodinovic Runic, B. Đ. Glišić, M. I. Djuran, Antimicrobial activity and DNA/BSA binding affinity of polynuclear silver(I) complexes with 1,2-bis(4-pyridyl)ethane/ethene as bridging ligands, Bioinorganic Chemistry and Applications, 2020 (2020) Article ID 3812050.
 3. T. P. Andrejević, D. Milivojevic, B. Đ. Glišić, J. Kljun, N. Lj. Stevanović, S. Vojnovic, S. Medic, J. Nikodinovic-Runic, I. Turel, M. I. Djuran, Silver(I) complexes with different pyridine-4,5-dicarboxylate ligands as efficient agents for the control of cow mastitis associated pathogens, Dalton Transactions, 49 (2020) 6084-6096.
 4. T. P. Andrejević, B. Warżajtis, B. Đ. Glišić, S. Vojnovic, M. Mojicevic, N. Lj. Stevanović, J. Nikodinovic-Runic, U. Rychlewska, M. I. Djuran, Zinc(II) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles as antifungal agents: synergistic activity with clinically used drug nystatin, Journal of Inorganic Biochemistry, 208 (2020) 111089.
 5. N. D. Savić, B. B. Petković, S. Vojnovic, M. Mojicevic, H. Wadepohl, K. Olaifa, E. Marsili, J. Nikodinovic-Runic, M. I. Djuran, B. Đ. Glišić, Dinuclear silver(I) complexes with a pyridine-based macrocyclic type of ligand as antimicrobial agents against clinically relevant species: the influence of the counteranion on the structure diversification of the complexes, Dalton Transactions, 49 (2020) 10880-10894.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
Национални пројекти
 • Пројекат Српске академијe наука и уметности; Бр. пројекта: Ф128; “Комплекси метала као потенцијални терапеутски агенси” (период ангажовања 2016-; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
 • Стратешки пројекат Српске академијe наука и уметности; Бр. пројекта: 01-2019- Ф65; “Синтеза и примена нових хемотерапеутика на бази природних производа и комплекса метала” (период ангажовања 2019-2022; руководилац проф. др Богдан Шолаја)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Координациона хемија; Бионеорганска хемија; Медицинска неорганска хемија
CURRICULUM VITAE - Српски CURRICULUM VITAE - English