др Верица Јевтић

др Верица Јевтић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Неорганска хемија
Кабинет: Б-0-4а Дипломирала: 15. 9. 2000. године
Email: verica.jevtic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 28. 1. 2005. године
Телефон: 034 300 263 Докторирала: 13. 9. 2011. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Хемија
  • Међународне норме стандардизације и акредитације
  • Норме у заштити животне средине
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. D. R. Ilić, V. V. Jevtić, G. P. Radić, K. Arsikin, B. Ristić, Lj. Harhaji- Trajković, N. Vuković, S. Sukdolak, O. Klisurić, V. Trajković, S.R. Trifunović, European Journal of Medicinal Chemistry 74 (2014) 502-508.
  2. M. V. Nikolić, M. Ž. Mijajlović, V. V. Jevtić, Z. R. Ratković, I. D. Radojević, Lj. R. Čomić, S. B. Novaković, G. A. Bogdanović, S. R. Trifunović, G. P. Radić, Polyhedron 79 (2014) 80-87.Petrović Z.D., Simijonović D., Petrović V.P., Marković S., Diethanolamine and N, N - diethylethanolamine ionic liquids as precatalyst-precursors and reaction media in green Heck reaction protocol, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 327 (2010) 45-50.
  3. M. Ž. Mijajlović, M. V. Nikolić, V. V. Jevtić, Z. R. Ratković, B. Simović Marković, V. Volarević, N. N. Arsenijević, S. B. Novaković, G. A. Bogdanović, S. R. Trifunović, G. P. Radić, Polyhedron 90 (2015) 34-40.
  4. D. Lj. Stojković, V. V. Jevtić, G. P. Radić, D. V. Todorović, M. Petrović, M. Zarić, I. Nikolić, D. Baskić, S. R. Trifunović, Journal of Inorganic Biochemistry 143 (2015) 111-116.
  5. D. Ilić, V. V. Jevtić, M. M. Vasojević, M. Ž. Jelić, I. D. Radojević, Lj. R. Čomić, S. B. Novaković, G. A. Bogdanović, I. Potočňák, S. R. Trifunović, Polyhedron 85 (2015) 1-9.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • „Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала”, Пројекат бр. 172016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Неорганска и бионеорганска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English