Вукајловић Филип

Вукајловић Филип Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Зоологија
Кабинет: А-I-13 Дипломирао: 2010. године
Email: fvukajlovic@kg.ac.rs Магистрирао: 2012. године
Телефон: 336 223 локал 258 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Зоологија инвертебрата 1
 • Зоологија инвертебрата 2
 • Ентомологија
 • Екологија инсеката
 • Теренска настава
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Tanasković, S., Madić, M., Đurović, D., Knežević, D. and Vukajlović, F. (2012): Susceptibility of cereal leaf beetle (Oulema melanopa L.) in winter wheat to various foliar insecticides in Western Serbia region. Romanian Agricultural Research 29: 361-366.
 2. Vukajlović, F. and Živanović, N. (2015): The longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the city of Kragujevac (Central Serbia). Kragujevac Journal of Science 37: 149-160.
 3. Vukajlović, F. and Živanović, N. (2014): The longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the Gledić Mountains (Central Serbia). Kragujevac Journal of Science 36: 195-202.
 4. Vukajlović, N.F. and Pešić, B.S. (2012): Contribution to the studies of the Indianmeal moth Plodia interpunctella Hbn. (Lepidoptera: Pyralidae) fecundity depending on diet type. Kragujevac Journal of Science 34: 107-115.
 5. Vasić S., Vukajlović F., Radojević I., Stefanović, O., Pešić, S. and Čomić, Lj. (2014): Antimicrobial effects of a silken web produced by the larvae of Plodia interpunctella. Book of Apstracts, III International Conference on Antimicrobial Research - ICAR2014, Madrid (Spain), 01.-03.10.2014.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • ИИИ 41010 „Преклиничка испитивања биоактивних супстанци“, 2013.-2015. год.
 • „Биодиверзитет Гледићких планина на територији града Крагујевца“, 2013.-2016. год.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Биологија и екологија инсеката складишних штеточина, са посебним освртом на врсту Plodia interpunctella Hbn.; Семиохемија инсеката и њихова примена; Диверзитет стрижибуба (Coleoptera: Cerambycidae) Републике Србије и Балканског полуострва
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English