др Филип Вукајловић

др Филип Вукајловић Асистент са докторатом
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Зоологија
Кабинет: А-I-13 Дипломирао: 2010. године
Email: filip.vukajlovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирао: 2012. године
Телефон: 336 223 локал 258 Докторирао: 24. 9. 2021. године 
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Зоологија бескичмењака 1
 • Зоологија бескичмењака 2
 • Морфологија и систематика бескичмењака
 • Ентомологија
 • Теренска настава
Мастер студије:
 • Екологија инсеката
 • Зоолошки практикум
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Perišić, V., Perišić, V., Vukajlović, F., Predojević, D., Rajičić, V., Andrić, G., Kljajić, G. (2020): Effects of abamectin on lesser grain borer, Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera: Bostrichidae), infestation on some stored grains. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 30: 116.
 2. Milutinović, M., Čurović, D., Nikodijević, D., Vukajlović, F., Predojević, D., Marković, S., Pešić, S. (2020): The silk of Plodia interpunctella as a potential biomaterial and its cytotoxic effect on cancer cells. Animal Biotechnology, 31(3): 195-202.
 3. Vukajlović, F.N., Predojević, D.Z., Miljković, K.O., Tanasković, S.T., Gvozdenac, S.M., Perišić, V.M., Grbović, F.J., Pešić, S.B. (2019): Life history of Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) on dried fruits and nuts: Effects of macronutrients and secondary metabolites on immature stages. Journal of Stored Product Research, 83: 243-253.
 4. Perišić, V., Perišić, V., Hadnađev, M., Ðekić, V., Dapčević-Hadnađev, T., Vuković, S., Vukajlović, F. (2019): Impact of diatomaceous earth application on the rheological properties of wheat, triticale and rye flour dough. Journal of Stored Product Research, 82: 91-97.
 5. Gvozdenac, S.M., Prvulović, D.M., Radovanović, D.M., Ovuka, J.S., Miklič, V.J., Ačanski, J.M., Tanasković, S.T., Vukajlović, F.N. (2018): Life history of Plodia interpunctella Hübner on sunflower seeds: Effects of seed qualitative traits and the initial seed damage. Journal of Stored Product Research, 79: 89-97.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • „Експериментална еволуција у служби развоја метода контроле бројности штетних врста инсеката ELEVATE,“ 2022.-2025.
 • III 41010 „Преклиничка испитивања биоактивних супстанци“, 2013.-2015. год.
 • ОI 173028 „Онтогенетска карактеризација филогеније биоразноврсности“, 2018.- 2019.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Биологија и екологија инсеката складишних штеточина, са посебним освртом на врсту Plodia interpunctella Hbn.; Семиохемија инсеката и њихова примена; Диверзитет стрижибуба (Coleoptera: Cerambycidae) Републике Србије и Балканског полуострва
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English