Ћирић др Андрија

Ћирић др Андрија Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Аналитичка хемија
Кабинет: Б-0-11 Дипломирао: 2006. године
Email: andrija@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 336 223 лок. 362 Докторирао: 28. 11. 2014. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Инструментална аналитичка хемија 1.
  • Инструментална аналитичка хемија 2.
Мастер студије:
  • Равнотеже у аналитичкој хемији
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Andrija R. Ciric, Nevena Ivanovic, Milica S. Cvijovic, Milena Jelikic-Stankov, Ljubinka Joksovic, Predrag T. Djurdjevic, “Chemometric assisted optimization of RP-HPLC method for determination of some bioflavonoids in Brassica oleracea species and their antioxidative activity”, Food Anal. Method., 7 (2014) 1387-1399.
  2. Predrag Djurdjevic, Andrija Ciric, Aleksandra Djurdjevic, Milena Jelikic-Stankov, ”Optimization of separation and determination of synthesis-related impurities of moxifloxacin by RP-HPLC”, J. Pharm. Biomed. Anal., 50 (2) (2009) 117–126.
  3. Andrija Ćirić, Helena Prosen, Milena Jelikić-Stankov, Predrag Đurđević, “Evaluation of matrix effect in determination of some bioflavonoids in food samples by LC–MS/MS method”, Talanta, 99 (2012) 780–790.
  4. Andrija Ciric, Ivan Jakovljevic, Milica Cvijovic, Milena Jelikic-Stankov, Predrag Djurdjevic,“Metal Complexes of Kaempferol and Their Speciation in Human Plasma” 187 – 202, у књизи „Kaempferol Chemistry, Natural Occurrences and Health Benefits“, Editors G. Villers and Y. Fougere, Nova Science Publishers, Inc, New York, 2013.
  5. Nevena B. Đorđević, Snežana B. Simić, Andrija R. Ćirić, “First identification of the Cylindrospermopsin (CYN)-producing cyanobacterium cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya & Subba Raju in Serbia”, Fresenius Environmental Bulletin, 24 (11) (2015) 3736 – 3742.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • ТЕМПУС пројекат број 511044, „Modernisation of postgraduate studies in chemistry and chemistry related programmes” (2011 – 2013.)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Течна хроматографија. Развој и оптимизација аналитичких метода за сепарацију и квантификацију флавоноида и њима сродних једињења. Анализа реалних узорака хране и фармацеутских формулација
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English