Квалитет

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


КВАЛИТЕТ

ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА од 11. 2. 2008. године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА од 15. 1. 2018. године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА од 19. 4. 2019. године
Одлука о избору Комисије за обезбеђење квалитета од 24. 4. 2019. године