Документа и прописи

Национални прописи

Закон о високом образовању 2017. година
Закон о високом образовању
Закон о научно-истраживачкој делатности

Документa Факултета

Статут из 2015 и Измене и допуне Статута из 2016.
Правилник о раду Факултета
Правилник о систематизацији 2016. година
Правилник о уџбеницима
Правилник о правима и заштити узбуњивача
Правилник о извођењу приступних предавања
Правилник о условима за избор наставника
ПРАВИЛНИК О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ ФАКУЛТЕТА
ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА
ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Одлука о спречавању сукоба интереса
Одлука о стимулацији 2018. година
Одлука о држању наставе на модулима и изборним предметима
Одлука о избору Комисије за самовредновање

Документa која су у надлежности Универзитета можете погледати овде.