др Саша Симић

др Саша Симић Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за физику
ГРУПА Физика
Кабинет: Б-0-15 Дипломирао: 29. 11. 1996. године
Email: ssimic@kg.ac.rs Магистрирао: 27. 3. 2001. године
Телефон: 336 223 локал 326 Докторирао: 5. 5. 2008. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Практикум из Физичке механике
 • Практикум из Молекуларне физике
 • Примена микрорачунара у физици
 • Физика и информатика у школи I
 • Школска пракса из физике и информатике I
Мастер студије:
 • Астрофизика са астрономијом
 • Физика и информатика у школи II
 • Школска пракса из физике и информатике I
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Simić, S., Popović, L. Č., 2016, Line shifts and subparsecs supermassive binary black holes, Ap&SS, 361, 59. (M22 – 1.678)
 2. Nina, A., Simić, S., Srećković, V. Popović, L., 2015, Detection of the short-term response of the low ionosphere on the gamma ray bursts, GeoRL, 42, 8250-8261. (M21 - 4.212)
 3. I. Donnarumma, A. De Rosa, V. Vittorini, H. R. Miller, L. Č. Popović, S. Simić, et al., 2011, The remarkable gama-ray activity in the gravitationally lensed blazer PKS 1830-211, ApJL, 736, L30. (M21 – 5.526)
 4. Popović, L.Č. and Simic, S., 2013, Spectrophotometric variability of quasars caused by lensing of diffuse massive substructure: consequences on flux anomaly and precise astrometric measurements, Montly Notice of the Royal Astronomical Society, 432, 1, 848-856. (M21 – 5.521)
 5. Popović, L.·Č., Simić, S., Milovanović, N. & Dimitrijević, M.S.: 2001, Stark broadening effect in Stellar Atmospheres: Nd II lines, ApJS., 135, 109-114. (М21 – 5.214)
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • 176001 – Спектроскопија вангалактичких објеката
 • III 44001 – Астроинформатика: примена ИТ у астрономији и сродним дисциплинама.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Област интересовања Др Саше Симића је астрофизика и то пре свега феномен гама бљескова, гравитациона сочива и активна галактичка језгра. Из свих ових области je објављивао публикације у реномираним светским часописима са рецензијом.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English