Одбрањене докторске дисертације у 2024. години


кандидат: Јелена Гитарић Било на увиду јавности од 22. 11. - 22. 12. 2023. године
ментор: др Биљана Ђ. Глишић Природно-математички факултет, Крагујевац Научна област: Хемија (54)
Синтеза, структура и антимикробна активност метал(II/III) комплекса са 2,2-диметил-1,3-пропандиамин-N,N,N’,N’-тетраацетатом
Успешно је одбранила докторску дисертацију 9. 2. 2024. године


кандидат: Горан З. Качаревић Било на увиду јавности од 22. 11. - 22. 12. 2023. године
ментор: др Иванка Божовић-Јелисавчић Институт за нуклеарне науке Винча, Универзитет у Београду Научна област: Физика, Субатомска физика, физика елементарних честица (539.1(043.3))
Метод мерења односа гранања Хигсовог бозона BR(H→γγ) на 3 ТеV CLIC
Успешно је одбранио докторску дисертацију 8. 2. 2024. године