Одбрањене докторске дисертације у 2019. години

2019.


кандидат: Данијела Љ. Стојковић одбранила је докторску дисертацију 6. 1. 2019. године
ментор: др Верица В. Јевтић Институт за хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА Pd(II) СА ЕТИЛЕНДИАМИНСКИМ И КУМАРИНСКИМ ДЕРИВАТИМА АМИНОКИСЕЛИНА"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Един Глогић одбранио је докторску дисертацију 5. 1. 2019. године
ментор: Проф. др Игор Миловановић Институт за Математику и Информатику Математика
"Границе за Кирхофов индекс графа"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Емир Зогић одбранио је докторску дисертацију 5. 1. 2019. године
ментор: др Бојана Боровићанин Институт за Математику и Информатику Спектрална теорија графова
"Неке особине резолвентне и Рандићеве енергије графа"
Извештај комисије Докторска дисертација