Одбрањене докторске дисертације у 2022. години


ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

2022.


кандидат: Милица Миливојевић Данас било на увиду јавности од 6. 4. - 6. 5. 2022. године
ментор: проф. др Јозеф Кратица Институт за математику и информатику Дискретна математика
МЕШОВИТА МЕТРИЧКА ДИМЕНЗИЈА ГРАФОВА
Успешно је одбранила докторску дисертацију 29. 6. 2022. године

кандидат: Снежана Р. Радисављевић било на увиду јавности од 20. 4. - 20. 5. 2022. године
ментор: проф. др Биљана Петровић Институт за хемију Неорганска хемија
СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ МОНОНУКЛЕАРНИХ И ПОЛИНУКЛЕАРНИХ КОМПЛЕКСА ЗЛАТА(III) СА АЗОТ-ДОНОРСКИМ ЛИГАНДИМА
Успешно је одбранила докторску дисертацију 16. 6. 2022. године

кандидат: Весна М. Миловановић било на увиду јавности од 15. 11. - 15. 12. 2021. године
ментор: Др Зорица Петровић Институт за хемију Органска хемија
СИНТЕЗЕ ДЕРИВАТА ОДАБРАНИХ N-ХЕТЕРОЦИКАЛА ЗАСНОВАНЕ НА ПРИНЦИПИМА ЗЕЛЕНЕ ХЕМИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ АНТИОКСИДАТИВНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ДОБИЈЕНИХ ЈЕДИЊЕЊА
Успешно је одбранила докторску дисертацију 18. 2. 2022. године