Одбрањене докторске дисертације у 2023. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

2023.


кандидат: Милена М. Петровић Било на увиду јавности од 19. 5. - 18. 6. 2023. године
ментор: др Милан Д. Јоксовић Природно-математички факултет, Крагујевац Научна област (УДК): 547.831(043.3)
Синтеза, антипролиферативна активност и липофилност нових деривата хинолин-4-карбоксилне киселине као потенцијалних инхибитора дихидрооротат дехидрогеназе
Успешно је одбранила докторску дисертацију 25. 8. 2023. године

кандидат: Марија Милошевић Било на увиду јавности од 28. 4. - 28. 5. 2023. године
ментор: Проф. др Бранка Огњановић Природно-математички факултет, Крагујевац Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
EFEKTI EKSTRAKATA BILJNE VRSTE Viscum album L.NA TOKSIČNOST INSEKTICIDA HLORPIRIFOSA I IMIDAKLOPRIDA KOD RAZLIČITIH EKSPERIMENTALNIH MODEL SISTEMA
Успешно је одбранила докторску дисертацију 3. 7. 2023. године

кандидат: Данијела Д. Никодијевић било на увиду јавности од 20. 12. 2022. - 19. 1. 2023. године
ментор: др Милена Милутиновић Природно-математички факултет, Крагујевац Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Ефекти пчелињег и змијског отрова на сигналне путеве апоптозе и биотрансформације у ћелијским линијама карцинома дебелог црева
Успешно је одбранила докторску дисертацију 28. 2. 2023. године