Одбрањене докторске дисертације у 2018. години

Одбрањене докторске дисертације у 2018. години

2018.


кандидат: Драгана Јаковљевић одбранила је докторску дисертацију 17. 7. 2018. године
ментор: Проф. др Марина Топузовић Институт за биологију и екологију Физиологија биљака
"ИНТРАСПЕЦИЈСКА ВАРИЈАБИЛНОСТ ПРИМАРНОГ И СЕКУНДАРНОГ МЕТАБОЛИЗМА НУТРИТИВНО ДЕПРИВИРАНИХ КЛИЈАНАЦА ВРСТЕ Ocimum basilicum L. (Lamiaceae)"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Невена Станковић одбранила је докторску дисертацију 1. 6. 2018. године
ментор: др Милан Младеновић Институт за хемију Хемија - Биохемија
"Фармакологија и токсиколошки профил новосинтетисаних деривата хроман-2,4-диона у функцији антикоагулативне актиности in vivo"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: мр Душан Ђукић одбранио је докторску дисертацију 19. 4. 2018. године
ментор: Проф. др Миодраг М. Спалевић Институт за математику и информатику Математика
"Унутрашњост скраћених усредњених гаусовских квадратура и оцена грешке Гаус-Кронродових квадратура"
Извештај комисије Докторска дисертација