Одбрањене докторске дисертације у 2020. години

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

2020.


кандидат: Милица Грбовић одбранила је докторску дисертацију - 4. 7. 2020. године
ментор: Проф. др Емилија Нешовић Институт за математику и информатику Геометрија диференцијабилних многострукости и њихових подмногострукости
НЕКЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ВРСТЕ КРИВИХ, РЕПЕРА И ПОВРШИ У ПРОСТОРИМА МИНКОВСКОГ
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Рада Мутавџић одбранила је докторску дисертацију - 29. 6. 2020. године

ментор: Проф. др Миодраг Спалевић,
др Александар Пејчев

Институт за математику и информатику Математика 51
Оцена грешке у стандардним квадратурама и квадратурама за Фуријеове коефицијенте Гаусовог типа
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Татјана М. Јурић одбранила је докторску дисертацију - 19. 6. 2020. године
ментор: доц. др Владимир Михаиловић Институт за хемију Хемија, Биохемија
ИСПИТИВАЊЕ БИЉНИХ ВРСТА Alchemilla vulgaris L. И Satureja hortensis L.: ФИТОХЕМИЈСКИ ПРОФИЛ И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ У IN VITRO И IN VIVO УСЛОВИМА
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Симона Р. Ђуретановић одбранила је докторску дисертацију - 26. 5. 2020. године
ментор: Проф. др Ивана Мегвајер Институт за биологију и екологију Општа екологија и биодиверзитет
Филогенија, филогеографија и конзервација врсте Astacus astacus (Decapoda, Astacidae) на подручју Балканског полуострва
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Марија Ђокић-Петровић одбранила је докторску дисертацију - 7. 2. 2020. године
ментор: др Владимир Цвјетковић Институт за математку и информатику Информатика у физици
Биоинформатичка платформа за извршавање Federated SPARQL упита над онтолошким базама података и детектовање сличних података утврђивањем њихове семантичке повезаности
Извештај комисије Докторска дисертација