Одбрањене докторске дисертације у 2023. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

2023.


кандидат: Данијела Д. Никодијевић било на увиду јавности од 20. 12. 2022. - 19. 1. 2023. године
ментор: др Милена Милутиновић Природно-математички факултет, Крагујевац Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Ефекти пчелињег и змијског отрова на сигналне путеве апоптозе и биотрансформације у ћелијским линијама карцинома дебелог црева
Успешно је одбранила докторску дисертацију 28. 2. 2023. године