Одбрањене докторске дисертације у 2018. години

2018.
кандидат: Невена Станковић одбранила је докторску дисертацију 1. 6. 2018. године
ментор: др Милан Младеновић Институт за хемију Хемија - Биохемија
"Фармакологија и токсиколошки профил новосинтетисаних деривата хроман-2,4-диона у функцији антикоагулативне актиности in vivo"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: мр Душан Ђукић одбранио је докторску дисертацију 19. 4. 2018. године
ментор: Проф. др Миодраг М. Спалевић Институт за математику и информатику Математика
"Унутрашњост скраћених усредњених гаусовских квадратура и оцена грешке Гаус-Кронродових квадратура"
Извештај комисије Докторска дисертација