Митровски-Богдановић др Ана

Митровски-Богдановић др Ана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Зоологија
Кабинет:  A-I-13 Дипломирала: 2003. године
Email: ana.mitrovski@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 2007. године
Телефон: 034 336 223 лок. 258 Докторирала: 2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Зоологија инвертебрата 2.
 • Ентомологија
 • Екологија инсеката
 • Молекуларне методе у ентомологији
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Mitrovski-Bogdanović, A., Ivanović, A., Tomanović, Ž., Žikić, V., Starý, P. and Kavallieratos, N. G. (2009) Sexual dimorphism in Ephedrus persicae (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae): intraspecific variation in size and shape. Canadian Entomologist, 141: 550-560.
 2. Mitrovski-Bogdanović, A., Petrović, A., Mitrović, M., Ivanović, A., Žikić, V., Starý, P., Vorburger, C. and Tomanović, Ž. (2013) Identification of Two Cryptic Species Within the Praon abjectum Group (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) Using Molecular Markers and Geometric Morphometrics. Annals of the Entomological Society of America, 106 (2):170-180.
 3. Mitrovski-Bogdanović, A., Tomanović, Ž., Mitrović, M., Petrović, A., Ivanović, A., Žikić, V., Starý, P. and Vorburger, C. (2014) The Praon dorsale-yomenae s. str. complex (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae): species discrimination using geometric morphometrics and molecular markers with description of a new species. Zoologischer Anzeiger, 253:270-282.
 4. Petrović, A., Tomanović, Ž., Kavallieratos, N. G ., Mitrovski-Bogdanović, A., Starý, P. and Ivanović, A. (2014) Sexual Dimorphism in the Parasitoid Wasps Aphidius balcanicus, Aphidius rosae, and Aphidius urticae (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae). Annals of the Entomological Society of America, 107 (5):1027-1032.
 5. Petrović, A., Mitrović, M., Ivanović, A., Žikić, V., Kavallieratos, N. G., Stary, P., Mitrovski-Bogdanović, A., Tomanović, Ž. Vorburger, C. (2015) Genetic and morphological variation in sexual and asexual parasitoids of the genus Lysiphlebus - an apparent link between wing shape and reproductive mode. BMC Evolutionary Biology, 15:5.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена, бр. 043001, 2011-2016
 • Biological Control Manufacturers in Europe Develop Novel Biological Control Products to Support the Implementation of Integrated Pest Menagement in Agriculture and Forestry (BIOCOMES) 612713, 2014-2018
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Таксономија, филогенија и различити аспекти криптичне специјације унутар потфамилије Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae). Процена биоконтролних потенцијала паразитских оса у циљу ефикаснијег сузбијања биљних вашију у агроекосистемима.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English