др Ана Митровски-Богдановић

др Ана Митровски-Богдановић Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Зоологија
Кабинет: A-I-13 Дипломирала: 2003. године
Email: ana.mitrovski@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 2007. године
Телефон: 034 336 223 лок. 258 Докторирала: 2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне академске студије:
 • Зоологија бескичмењака 2 - Биологија
 • Морфологија и систематика бескичмењака - Екологија
 • Ентомологија – Биологија и Екологија
Мастер академске студије:
 • Зоолошки практикум - Биологија
 • Екологија инсеката – Екологија
 • Молекуларне методе у ентомологији – Биологија - Молекуларна биологија
Докторске академске студије:
 • Биологија и заштита изабраног таксона - Биологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Ghaliow, M. E., Petrović, A., Kocić, K., Čkrkić, J., Mitrovski Bogdanović, A., Starý, P., Kavallieratos, N. G. and Tomanović, Ž. (2018): Key for identification of the parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) of aphids infesting alfalfa in Europe. Zootaxa, 4378 (1): 098-110.
 2. Petrović, A., Mitrović, M., Ivanović, A., Žikić, V., Kavallieratos, N. G., Stary, P., Mitrovski Bogdanović, A., Tomanović, Ž. and Vorburger, C. (2015): Genetic and morphological variation in sexual and asexual parasitoids of the genus Lysiphlebus - an apparent link between wing shape and reproductive mode. BMC Evolutionary Biology, 15:5.
 3. Mitrovski-Bogdanović, A., Tomanović, Ž., Mitrović, M., Petrović, A., Ivanović, A., Žikić, V., Starý, P. and Vorburger, C. (2014): The Praon dorsale-yomenae s. str. complex (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae): species discrimination using geometric morphometrics and molecular markers with description of a new species. Zoologischer Anzeiger, 253:270-282.
 4. Petrović, A., Tomanović, Ž., Kavallieratos, N. G., Mitrovski Bogdanović, A., Starý, P. and Ivanović, A. (2014): Sexual Dimorphism in the Parasitoid Wasps Aphidius balcanicus, Aphidius rosae, and Aphidius urticae (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae). Annals of the Entomological Society of America, 107 (5):1027-1032.
 5. Mitrovski-Bogdanović, A., Petrović, A., Mitrović, M., Ivanović, A., Žikić, V., Starý, P., Vorburger, C. and Tomanović, Ž. (2013): Identification of Two Cryptic Species Within the Praon abjectum Group (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) Using Molecular Markers and Geometric Morphometrics. Annals of the Entomological Society of America, 106 (2):170-180.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена, бр. 043001, 2011-2016
 • Biological Control Manufacturers in Europe Develop Novel Biological Control Products to Support the Implementation of Integrated Pest Menagement in Agriculture and Forestry (BIOCOMES) 612713, 2014-2018
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Таксономија, филогенија и различити аспекти криптичне специјације унутар потфамилије Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae). Процена биоконтролних потенцијала паразитских оса у циљу ефикаснијег сузбијања биљних вашију у агроекосистемима.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English