др Емилија Нешовић

др Емилија Нешовић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА      
Кабинет: А-II-22 Дипломирала: 1993. године
Email: emilija@kg.ac.rs Магистрирала: 1998. године
Телефон: 034 300 253 Докторирала: 2004. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Увод у геометрију
 • Геометрија
 • Диференцијална геометрија
Мастер студије
 • Геометрија површи
 • Риманова геометрија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. E. Nešović, On rotation about lightlike axis in the 3-dimensional Minkowski space, Adv. Appl. Clifford Algebras Vol. 26 (2016), 237-251.
 2. E. Nešović, U. Ozturk, E. B. Koc Ozturk, On k-type pseudo null Darboux helices in Minkowski 3-space, J. Math. Anal. Appl. 439 (2016), 690-700.
 3. M. Grbović, E. Nešović, On Backlund transformation and vortex filament equation for pseudo null curve in Minkowski 3-space, Int. J. Geom. Meth. Mod. Phys. (2016), DOI 10.1142/S0219887816500778.
 4. K. Ilarslan, E. Nešović, Some characterizations of null osculating curves in Minkowski space-time, Proceedings of the Estonian Academy of sciences, Vol. 61, No.1 (2012), 1-8.
 5. K. Ilarslan, E. Nešović, Some characterizations of null, pseudo null and partially null rectifying curves in Minkowski space-time, Taiwanese J. Math. Vol. 12, No. 5, (2008), 1035-1044.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • 174012:CL3-Геометрија, образовање и визуализација са применама
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Диференцијална геометрија

Home Page