Симић др Вишња

Симић др Вишња Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-27 Дипломирала: 21. 3. 2002. год.
Email: visnja@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 лок. 279 Докторирала: 15. 1. 2016. год.
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Рачунарски системи (I година Основних студија информатике)
 • Софтверски алати 1 (I година Основних студија информатике)
 • Основи информатике (I година Основних студија психологије)
 • Интелигентни системи 1 (III година Основних студија информатике)
Мастер студије
 • Интелигентни системи 2 (I година Мастер студија информатике) )
Докторске студије
 • Интелигентни системи (I година Докторских студија информатике)
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. M. Ivanovic, V. Simic, B. Stojanovic, A. Kaplarevic-Malisic, and B. Marovic. Elastic grid resource provisioning with WoBinGO: A parallel framework for genetic algorithm based optimization. Future Generation Computer Systems, 42(0):44 - 54, 2015.
 2. M. Petrovic, T. Aleksic, V. Simic, On the least eigenvalue of cacti, Linear Algebra and its Applications, Vol. 435 (10), 2357-2364, 2011.
 3. M. Stefanovic, V. Cvijetkovic, M. Matijevic, V. Simic, A LabVIEW-Based Remote Laboratory Experiments for Control Engineering Education, Computer Applications in Engineering Education, Vol. 19 (3), 538-549, 2011.
 4. M. Stefanovic, M. Matijevic, V. Cvijetkovic, V. Simic, Web-Based Laboratory for Engineering Education, Computer Applications in Engineering Education, Vol. 18 (3), 526-536, 2010.
 5. M. Stefanovic, M. Matijevic, M. Eric, V. Simic, Method of design and specification of web services based on quality system documentation, Information Systems Frontiers, Vol. 11 (1), str. 75-86, 2009.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • CloudiFacturing: Cloudification of Production Engineering for Predictive Digital Manufacturing, Horizon2020 research and innovation program under grant agreement No 768892.
 • Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања засновани на моделима, III-44010, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита, ТР-35021, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Машинско учење, Еволуционе методе оптимизације и примена ових техника у хидроинформатици и рачунарству високих перформанси.

Home Page