Студенти

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


СТУДЕНТИ

Измене и допуне правилника о Студентском парламенту Факултета - 4. 3. 2021. године
Правилник о Студентском парламенту Факултета - 9. 10. 2006. године
ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА - 11. 6. 2019. године
ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА СТУДЕНТИМА ПМФ-А ИЗ ПРОГРАМА РАЗМЕНЕ СТУДЕНАТА ЕРАЗМУС + - 6. 9. 2017. године
ПРАВИЛНИК O ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ