Студенти

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


СТУДЕНТИ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА - 4. 10. 2023. године
ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ - 31. 10. 2022. године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ ФАКУЛТЕТА - 4. 3. 2021. године
ПРАВИЛНИК О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ ФАКУЛТЕТА - 9. 10. 2006. године
ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА - 11. 6. 2019. године
ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА СТУДЕНТИМА ПМФ-А ИЗ ПРОГРАМА РАЗМЕНЕ СТУДЕНАТА ЕРАЗМУС + - 6. 9. 2017. године
ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ - 29. 2. 2008. године