др Марија Станић

др Марија Станић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА      
Кабинет: А-II-26 Дипломирала: 1998. године
Email: stanicm@kg.ac.rs Магистрирала: 2003. године
Телефон: 034 336 247 Докторирала: 2007. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Нумеричка анализа 1.
 • Теорија мере и интеграције
 • Нумеричка математика
 • Стручна пракса
 • Методика у школи
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. G.V. Milovanović, A.S. Cvetković, and M.P. Stanić: Quadrature formulae with multiple nodes and a maximal trigonometric degree of exactness, Numer. Math. 112 (3) (2009), 425-448.
 2. G. Monegato, L. Scuderi, and M.P. Stanić: Lubich convolution quadratures and their application to problems described by space-time BIEs, Numer. Algorithms 56 (3) (2011), 405-436.
 3. A.S. Cvetković, M.P. Stanić, Z.M. Marjanović, and T.V. Tomović: Asymptotic behavior of orthogonal trigonometric polynomials of semi-integer degree, Appl. Math. Comput. 218 (23) (2012), 11528-11533.
 4. M.P. Stanić: Multiple orthogonal polynomials on the semicircle and applications, Appl. Math. Comput. 243 (2014), 269-282.
 5. M.P. Stanić, T.V. Tomović: Multiple orthogonality in the space of trigonometric polynomials of semi-integer degree, FILOMAT 29 (10) (2015), 2227-2237.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Пројекат #174015 (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије): Апроксимације интегралних и диференцијалних оператора и примене
 • Пројекат #44006 (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије): Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Нумеричка анализа; Теорија апроксимација; Методика наставе математике

Home Page