Савет докторских студија

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: ЗАПИСНИК
Седница Савета докторских студија 31. 3. 2023. године
Седница Савета докторских студија 8. 12. 2022. године
Седница Савета докторских студија 20. 12. 2021. године
Седница Савета докторских студија 8. 12. 2020. године
Седница Савета докторских студија 26. 10. 2020. године
Седница Савета докторских студија 8. 10. 2020. године
Седница Савета докторских студија 30. 12. 2019. године