Савет докторских студијаСедница Савета докторских студија 17. 10. 2023. године

Седница Савета докторских студија 31. 3. 2023. године

Седница Савета докторских студија 8. 12. 2022. године

Седница Савета докторских студија 20. 12. 2021. године

Седница Савета докторских студија 8. 12. 2020. године

Седница Савета докторских студија 26. 10. 2020. године

Седница Савета докторских студија 8. 10. 2020. године

Седница Савета докторских студија 30. 12. 2019. године