Арсенијевић др Момир

Арсенијевић др Момир Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за физику
ГРУПА -  
Кабинет: Б-0-9 Дипломирао: 2004. године
Email: momirarsenijevic@kg.ac.rs Магистрирао: 2010. године
Телефон: 336 223 локал 332 Докторирао: 26. 1. 2017. године 
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Квантна механика
 • Квантна теоријска физика
 • Општа физика (за биологе/екологе)
Мастер студије:
 • Изабрана поглавља квантне механике
 • Теорија поља и симетрије у физици
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. M. Arsenijević, M. Dugić, "Nonexistence of the Classical Trajectories in the Stern-Gerlach Experiment", Acta Phys. Pol. A 117, 760–763 (2010) DOI: нема, ISSN: 0587-4246 М23
 2. M. Arsenijević, J. Jeknić-Dugić, M. Dugić, "Asymptotic dynamics of the alternate degrees of freedom for a two-mode system: An analytically solvable model", Chin. Phys. B 22, 020302 (2013) DOI: 10.1088/1674-1056/22/2/020302, ISSN: 1674-1056 М22
 3. M. Dugić, M. Arsenijević, J. Jeknić-Dugić, "Quantum correlations relativity for continuous variable systems", Sci. China PMA, 56, 4, 732-736 (2013)DOI: 10.1007/s11433-012-4912-5, ISSN: 1674-7348 М22
 4. М. Dugić, D. Raković, J. Jeknić-Dugić, M. Arsenijević, "The Ghostly Quantum Worlds", NeuroQuantology 10 (4): 619-628 (2012) DOI: нема, ISSN: 1303 5150 М23
 5. J. Jeknić-Dugić, M. Arsenijević, M. Dugić, "A local-time-induced unique pointer basis", Proc. R. Soc. A. 470, 20140283 (2014); DOI: 10.1098/rspa.2014.0283, ISSN: 1364-5021 М21
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта примене у квантним технологијама и интерпретацијама сигнала различитог порекла, 171028
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Kвантна теорија отворених система.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English