Савет Факултета

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


САВЕТ ФАКУЛТЕТА ЈЕ ОРГАН УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТА.

Организација и рад Савета Природно-математичког факултета у Крагујевцу дефинисани су Пословником о раду Савета.ДАТУМ Седнице Савета ДНЕВНИ РЕД ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
26. 5. 2023. I конститутивна седница Савета ПМФ-а у текућем мандатном периоду

ДАТУМ Седнице Савета ДНЕВНИ РЕД ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
23. 3. 2023. XX седница Савета
13. 2. 2023. XIX седница Савета
20. 1. 2023. XVIII седница Савета
28. 10. 2022. XVII седница Савета
10. 10. 2022. XVI седница Савета
13. 7. 2022. XV седница Савета
29. 6. 2022. XIV седница Савета
16. 5. 2022. XIII седница Савета
6. 4. 2022. XII седница Савета
22. 1. 2022. XI седница Савета

ДАТУМ Број седнице Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
2. 12. 2021. X седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
22. 9. 2021. IX седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
9. 4. 2021. VIII седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
         
17. 12. 2020. VII седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
6. 11. 2020. VI седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
21. 9. 2020. V седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
17. 6. 2020. IV седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
15. 5. 2020. III седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
7. 2. 2020. II седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
         
12. 4. 2019. I седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ

Савет Факултета има укупно 21 члана: (12 представникa Факултета, 3 представника студената и 6 представника оснивача).

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФАКУЛТЕТА:

Савет Факултета - Представници запослених

проф. др Марина Топузовић председник Савета Институт за биологију и екологију
проф. др Ненад Вуковић заменик председника Институт за хемију
проф. др Радосав Ђорђевић члан Институт за математику и информатику
проф. др Снежана Станић члан Институт за биологију и екологију
проф. др Виолета Петровић члан Институт за физику
др Мирко Радуловић члан Институт за физику
др Бојана Боровићанин члан Институт за математику и информатику
др Аница Глођовић члан Катедра општеобразовних предмета
Драгана Предојевић члан Институт за биологију и екологију
Мирослав Радуловић члан Институт за хемију
Далиборка Јовановић члан Секретаријат
Јелена Јовановић члан Секретаријат

Савет Факултета - Представници студената

Никола Милановић члан  
Ђорђе Петровић члан студент института за хемију
Јовица Бранковић члан студент института за хемију

Савет Факултета - Представници оснивача

др Андреја Илић члан  
Славица Марковић члан Прва Крагујевачка гимназија
Јелена Миливојевић члан  
Владимир Петровић члан  
др мед. Марија Спасојевић члан  
др Данијела Цветковић члан  

Савет Факултета:

 • доноси Статут Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • бира и разрешава Декана Факултета;
 • доноси финансијски план, на предлог Наставно-научно већа Факултета;
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно- научног већа Факултета;
 • подноси Влади Републике Србије извештај о пословању,најмање једанпут годишње;
 • доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената Факултета, под условом да на Универзитету није донет наведени општи акт;
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Универзитета и овим Статутом.