Одлуке

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


ОДЛУКЕ

Одлука о издвајању процената који остаје факултету од уговора са привредним субјектима - 17. 11. 2020. године
Поступак пријаве, израде и одбране завршног рада на основним и мастер академским студијама за све студенте - 2. 11. 2020. године
Одлука о обавези студената да се определе за изборне предмете - 2. 11. 2020. године
ОДЛУКА О ПРОТОКОЛУ 19. 6. 2020. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ВИСИНИ ДНЕВНИЦА 23. 5. 2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 14. 5. 2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ 21. 9. 2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ СТАТУТА ОД 29. 6. 2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
ОДЛУКА О СТИМУЛАЦИЈИ 2018. ГОДИНА
ОДЛУКА О ДРЖАЊУ НАСТАВЕ НА МОДУЛИМА И ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА СТУДЕНТИМА ПМФ-а ИЗ ПРОГРАМА РАЗМЕНЕ СТУДЕНАТА ЕРАЗМУС +
ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ ОСОБЉА БЕЗ НАСТАВНОГ ЗВАЊА
ОДЛУКА О ПРОЦЕДУРИ ИЗБОРА НАСТАВНИКА ИЗ ДРУГИХ НАЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА