Основне академске студије ОАС (240ЕСПБ)


ОАС Математика
ОАС Информатика
ОАС Физика
ОАС Хемија
ОАС Биологија
ОАС Екологија
ОАС Психологија, носилац програма Универзитет
ОАС Инжењерство заштите животне средине