Основне академске студије - ОАС (240ЕСПБ)ОАС Математика

ОАС Информатика

ОАС Физика

ОАС Хемија

ОАС Биологија

ОАС Екологија и заштита животне срединеОАС Психологија, заједнички студијски програм

ОАС Инжењерство заштите животне средине, заједнички студијски програм