Основне академске студије

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ОАС (240ЕСПБ)

ОАС Математика
ОАС Информатика
ОАС Физика
ОАС Хемија
ОАС Биологија
ОАС Екологија
ОАС Психологија, носилац програма Универзитет
ОАС Инжењерство заштите животне средине