др Драгана Стевановић

др Драгана Стевановић Доцент
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА   Органска хемија  
Кабинет: Б-I-2 Дипломирао: 2008. године
Email: dstevanovic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 034 336 223 лок. 302 Докторирао: 25. 5. 2015. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Органске синтезе 1.
 • Органске синтезе 2.
 • Органска хемија 2.
 • Органска хемија 3.
 • Индустријска хемија 2.
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. A. Minić, D. Stevanović, I. Damljanović, A. Pejović, M. Vukićević, G. A. Bogdanović, N. S. Radulović, R. D. Vukićević, “Synthesis of ferrocene-containing six-membered cyclic ureas via α-ferrocenyl carbocations” RSC Adv. 5 (2015) 24915.
 2. D. Stevanović, A. Pejović, I. Damljanović, A. Minić, G. A. Bogdanović, M. Vukićević, N. S. Radulović, R. D. Vukićević, “Ferrier rearrangement promoted by an electrochemically generated zirconium catalyst” Carbohyd. Res. 407 (2015) 111.
 3. A. Pejović, M. S. Denić, D. Stevanović, I. Damljanović, M. Vukićević, K. Kostova, M. Tavlinova-Kirilova, P. Randjelović, N. M. Stojanović, G. A. Bogdanović, P. Blagojević, M. D'hooghe, N. S. Radulović, R. D. Vukićević, “Discovery of anxiolytic 2-ferrocenyl-1,3-thiazolidin-4-ones exerting GABAA receptor interaction via the benzodiazepine-binding site” Eur. J. Med. Chem. 83 (2014) 57.
 4. I. Damljanović, D. Stevanović, A. Pejović, D. Ilić, M. Živković, J. Jovanović, M. Vukićević, G. A. Bogdanović, N. S. Radulović, R. D. Vukićević, “The palladium(II) complex of N,N-diethyl-1-ferrocenyl-3-thiabutanamine: synthesis, solution and solid state structure and catalytic activity in Suzuki–Miyaura reaction” RSC Adv. 4 (2014) 43792.
 5. D. Stevanović, A. Pejović, I. Damljanović, M. Vukićević, G. A. Bogdanović, R. D. Vukićević, “Anodic generation of a zirconium catalyst for Ferrier rearrangement and hetero Michael addition” Tetrahedron Lett. 53 (2012) 6257.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала (појекат бр. 172034).
 • Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима (пројекат бр.172061)
 • SupraMedChem@Balkans.Net: Biomedical Dimension of Supramolecular Chemistry in the training and research in the Balkans area (01/07/2015 – 30/06/2018).
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Органска хемија: Синтеза, катализа, проучавање механизама класичних органских и нових органских реакција примењених на деривате фероцена који имају потенцијалну биомедицинску примену, електрохемијска синтеза, електрохемијска карактеризација органских једињења, електрохемијско генерисање реагенаса, катализатора и медијатора који се користе у органској хемији.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English