Александра Милосављевић

Александра Милосављевић Асистент
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА Математика
Кабинет: A-III-1в Дипломирала: 12. 7. 2019. године
Email: aleksandra.milosavljevic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 30. 9. 2020. године
Телефон:   Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Теоријске основе информатике (информатика)
  • Математика 1 (хемија)
  • Одабрана поглавља елементарне математике (математика и информатика)
  • Елементарна математика (математика)
  • Увод у програмирање (математика)
  • Анализа 1 (математика)
  • Анализа 3 (математика)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Математичка анализа са применама – Нумеричка анализа

Home Page