Степановић Јелена

Степановић Јелена Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Аналитичка хемија  
Кабинет: А-0-24 Дипломирао: 2011. године
Email: jstepanovic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 034 336 223 лок. 245 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Аналитичка хемија 3.
 • Хемија животне средине
 • Методе анализе токсичних супстанци
 • Аналитика природних и отпадних вода
Мастер студије
 • Анализа животних намирница
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Z. Stanić, J. Stepanović, Natural metal sulfides as electrochemical sensors for redox titrations in gamma-butyrolactone and propylene carbonate, Monatsh. Chem. 141 (2010) 137–142.
 2. Z. Stanić, J. Stepanović, Z. Simić, Arsenopyrite mineral based electrochemical sensor for acid–base titrations in gamma-butyrolactone and propylene carbonate, Monatsh. Chem. 143 (2012) 1–6.
 3. Z. Stanić, J. Stepanović, Z. Simić, Voltammetric and potentiometric characterization of magnetite electrode for the assay of weak organic acids in non-aqueous media, Polyhedron 45 (2012) 43-47.
 4. Z. Stanić, J. Stepanović, Potentiometric Characterization and Analytical Application of Pyrite Mineral for the Assay of Weak Organic Acids in Non-Aqueous Media, in Pyrite: Synthesis, Characterization and Uses, Chapter III (N. Whitley and P.T. Vinsen; Eds.), Nova Science Publisher, New York, 2013., p. 69-92.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима, Пројекат бр. 172036
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Електро - аналитичка хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English