др Јована Бугариновић

др Јована Бугариновић Истраживач-сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Органска хемија
Кабинет: Б-I-2 Дипломирала: 2013. године
Email: jovanaj@kg.ac.rs Мастер: 2014. године
Телефон: 336 223 локал 360 Докторирала: 26. 2. 2021. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Damljanovic Ivan S, Stevanovic Dragana D, Pejovic Anka Z, Ilic Danijela Z, Zivkovic Marija D, Jovanovic Jovana, Vukicevic Mirjana D, Bogdanovic Goran A, Radulovic Niko S, Vukicevic Rastko D (2014) The palladium(II) complex of N,N-diethyl-1-ferrocenyl-3-thiabutanamine: synthesis, solution and solid state structure and catalytic activity in Suzuki-Miyaura reaction, RSC ADVANCES, vol. 4, br. 82, str. 43792-43799
  2. Jovana P. Jovanović, Goran A. Bogdanović, Ivan Damljanović. Synlett. In press. DOI: 10.1055/s-0036-1588678
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала. Пројекат бр. 172034
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Органска хемија: Синтеза, катализа, проучавање механизама класичних органских и нових органских реакција примењених на деривате фероцена који имају потенцијалну биомедицинску примену, електрохемијска синтеза, електрохемијска карактеризација органских једињења, електрохемијско генерисање реагенаса, катализатора и медијатора који се користе у органској хемији.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English