др Јована Бугариновић

др Јована Бугариновић Научни сарадник
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Органска хемија
Кабинет: Б-I-2 Дипломирала: 2013. године
Email: jovana.bugarinovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 2014. године
Телефон: 336 223 локал 360 Докторирала: 26. 2. 2021. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Ј. P. Jovanović, G. A. Bogdanović, I. Damljanović, Synlett, 28 (2017) 664. DOI: 10.1055/s-0036-1588678 ISSN: 0936-5214
  2. J. P. Jovanović, S. B. Novaković, G. A. Bogdanović, A. Minić, A: Pejović, J. Katanić, V. Mihailović, B. Nastasijević, D. Stevanovic, I. Damljanović, J. Organomet. Chem. 860 (2018) 85-07, DOI: 10.1016/j.jorganchem.2018.02.016, ISSN: 0022-328X
  3. J. P. Bugarinović, M. S. Pešić, A. Minić, J. Katanić, D. Ilić-Komatina, A. Pejović, V. Mihailović, D. Stevanović, B. Nastasijević, I. Damljanović, J Inorg Biochem 189 (2018) 134, DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.09.015, ISSN: 0162-0134
  4. М. Pešić, J. Bugarinović, A. Minić, S. B. Novaković, G. А. Bogdanović, A. Todosijević, D. Stevanović, I. Damljanović, Bioelectrochemistry 132 (2020) 107412, DOI: 10.1016/j.bioelechem.2019.107412, ISSN: 1567-5394
  5. М. Pešić, J. Bugarinović, A. Minić, G. А. Bogdanović, A. Todosijević, D. Stevanović, I. Damljanović, J. Electrochem. Soc. 167 (2020) 025502, DOI: 10.1149/1945-7111/ab68cc, ISSN: 0013-4651
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • „Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала”, национални пројекат бр. 172034
  • „Dual cooperative catalysis in [3+2] cycloadditions of azomethine imines”, билатерални пројекат са републиком Словенијом
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Органска хемија, Синтеза хетероцикличних једињења, Органометална хемија, Хемија фероцена
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English