Жељко Цимбаљевић

Жељко Цимбаљевић Истраживач приправник
ИНСТИТУТ Институт за физику
ГРУПА Радијациона физика    
Кабинет: Б-II-5 Дипломирао: 4. 9. 2019. године
Email: zeljko.cimbaljevic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 17. 9. 2020. године
Телефон: 034 336 223 лок. 338 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Milan S. Kovačević, Marko M. Milošević, Željko M. Cimbaljević, A new liquid density measurement method based on elastic spring stretching, Physics Education 56 (3) (2021)
  2. Nenad Stevanović, Milan S. Kovačević, Vladimir M. Marković, Marko M. Milošević, Željko M. Cimbaljević i Aleksa Đurđević, Teslin transformator kao nastavno učilo, Zbornik radova sa VIII Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama, Aleksinac (2020)
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Радијациона физика и настава физике у средњим школама
CURRICULUM VITAE - English