др Симона Ђуретановић

др Симона Ђуретановић Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Биологија
Кабинет:   Дипломирала: 2009. године
Email: simona.djuretanovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 242 Докторирала:  26. 5. 2020. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Lucić A., Paunović M., Tomović J., Kovačević S., Zorić K., Simić V., Atanacković A., Marković V., Kračun-Kolarević M., Hudina S., Lajtner J., Gottstein S., Milošević Đ., Anđus S., Žganec K., Jaklič M., Simčič T., Vilenica M. (2015): Aquatic Macroinvertebrates of the Sava River. In: The Sava River, Milačič R., Ščančar J., Paunović M. (eds.), pp 335-359. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-662-44033-9. M13
  2. Milošković A., Dojčinović B., Kovačević S., Radojković N., Radenković M., Milošević Dj., Simić V. (2016) Spatial monitoring of heavy metals in the inland waters of Serbia: a multispecies approach based on commercial fish. Environmental Science and Pollution Research DOI 10.1007/s11356-016-6207-2. ISSN 0944-1344. M21
  3. Мilošković A., Branković S., Simič V., Kovačević S., Ćirković M., Manojlović D. (2013). Тhe Accumulation and Distribution of Metals in Water, Sediment, Aquatic Macrophytes and Fishes of the Gruža Reservoir, Serbia. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 90 (5): 563-569. ISSN 0007-4861. M23
  4. Paunović, M., Tomović, J., Kovačević S., Zorić, K., Žganec, K., Simić, V., Atanacković, A., Marković, V., Kračun, M., Hudina, S., Lajtner, J., Gottstein, S. and A. Lucić (2012) Macroinvertebrates of the Natural Substrate of the Sava River - Preliminary Results. Water Research and Management 2(4): 33-39; ISSN 2217-5237. М53
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • 2011-2015: „Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње”, ев. бр. ТП31011, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Област интересовања је у најширем смислу хидробиологија, односно биологија и екологија слатководних екосистема, као и биодиверзитет заједнице слатководних организама. Предмет истраживања су јој декаподни ракови, односно њихова дистрибуција, екологија, филогенија и филогеографија, као и конзервација угрожених врста. Интересује се за њихову етологију. Интересују је и паразити и патогени ракова, као и њихови коменсали. Посебно је интересује утицај климатских промена на популације ракова. Интересују је и ракови као биоиндикатори стања слатководних екосистема које насељавају и њихова генотоксичност.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English