Тијана Максимовић

Тијана Максимовић Истраживач приправник
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Аналитичка хемија
Кабинет: Б-0-5 Дипломирала: 18. 7. 2016. год.
Email: tijana.maksimovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 13. 7. 2017. год.
Телефон: 060 636 13 27 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Семимикро и микро методе анализе,
  • Хемија природних и отпадних вода
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Oscilatorna reakcija kao sistem detektor za dopirane i nedopirane fosfat-volframove bronze“, Tijana V. Maksimović, Jelena P. Maksimović, Ljubinka G. Joksović, Maja C. Pagnacco, Zoran P. Nedić.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • "Sinteza, modelovanje, fizičko-hemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala", OI 172016
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
Практична примена фосфат-волфрамових бронзи за аналитичка одређивања
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English