др Данијела Никодијевић

др Данијела Никодијевић Научни сарадник
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Кабинет: А-П0-6 Дипломирала: 2013. године
Email: danijela.nikodijevic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 2015 
Телефон: 336 223 локал 233 Докторирала:  28. 2. 2023. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Nikodijević DD, Milutinović MG, Cvetković DM, Ćupurdija MĐ, Jovanović MM, Mrkić IV, Jankulović-Gavrović MĐ, Marković SD. Impact of bee venom and melittin on apoptosis and biotransformation in colorectal carcinoma cell lines. Toxin Reviews. 2019; 40(4): 1272-1279. M21
  2. Nikodijević D, Jovankić J, Cvetković D, Anđelković M, Nikezić A, Milutinović M. L-amino acid oxidase from snake venom: Biotransformation and induction of apoptosis in human colon cancer cells. European Journal of Pharmacology. 2021; 910(2):174466. M21
  3. Milutinović M, Čurović D, Nikodijević D, Vukajlović F, Predojević D, Marković S, Pešić S. The silk of Plodia interpunctella as a potential biomaterial and its cytotoxic effect on cancer cells. Animal Вiotechnology. 2020; 31(3):195-202. M21
  4. Nikodijević DD, Milutinović MG, Cvetković DM, Ćupurdija MĐ, Jovanović MM, Mrkić IV, Jankulović-Gavrović MĐ, Marković SD. Impact of bee venom and melittin on apoptosis and biotransformation in colorectal carcinoma cell lines. Toxin Reviews. 2019; M21 ISSN: 1556-9543. IF2018: 3.84 DOI: 10.1080/15569543.2019.1680564
  5. Milutinović MG, Maksimović VM, Cvetković DC, Nikodijević DD, Stanković MS, Pešić MS, Marković SD. Potential of Teucrium chamaedrys L. to modulate apoptosis and biotransformation in colorectal carcinoma cells. Journal of Ethnopharmacology. 2019; 240(2019): 1-10. M21 ISSN: 0378-8741. IF2019: 3.690 DOI: 10.1016/j.jep.2019.111951
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • „Преклиничка испитивања биоактивних супстанци“ (41010) на Институту за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Крагујевцу.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Молекуларна биологија, ћелијска биологија, канцерогенеза, апоптоза, фитотерапија, биотоксини.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English