Никодијевић Данијела

Никодијевић Данијела Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Кабинет: А-П0-6 Дипломирала: 2015. године
Email: dnikodijevic91@gmail.com Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 233 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Nikodijević D., Milutinović M, Cvetković D, Stanković M, Živanović M, Marković S. Effects of Teucrium polium L. and Teucrium montanum L. extracts on mechanisms of apoptosis in breast and colon cancer cells. Kragujevac J. Sci. 2016; 38: 147-159.
  2. Nikodijević D., Milutinović M, Cvetković D, Stanković M, Živanović M, Marković S. Effects of different Teucrium species on mechanism of apoptosis in colon and breast cancer cell lines. Third Congress of the Serbian Society for Mitochondrial and Free Radical Physiology “Redox Medicine. Reactive Species Signaling, Analytical Methods, Phytopharmacy, Molecular Mechanisms of Disease”. September 25-26, 2015, Belgrade, P17;
  3. Milutinović M, Stanković M, Cvetković D, Nikodijević D., Marković S. Effects of different plants used in traditional medicine for digestive disorders on metabolic enzymes in colon cancer cell lines. Third Congress of the Serbian Society for Mitochondrial and Free Radical Physiology “Redox Medicine. Reactive Species Signaling, Analytical Methods, Phytopharmacy, Molecular Mechanisms of Disease”. September 25-26, 2015, Belgrade, P49.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • „Преклиничка испитивања биоактивних супстанци“ (41010) на Институту за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Крагујевцу.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Молекуларна биологија, ћелијска биологија, канцерогенеза, апоптоза, фитотерапија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English