др Милена Раденковић

др Милена Раденковић Научни сарадник
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
Област Биологија
Кабинет:   Дипломирала: 13. 7. 2010. године
Email: milena.radenkovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 300 246 Докторирала:  28. 11. 2019. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Milošković A, Dojčinović B, Kovačević S, Radojković N, Radenković M., Milošević Dj, Simić V (2016). Spatial monitoring of heavy metals in the inland waters of Serbia: a multispecies approach based on commercial fish. Environmental Science and Pollution Research, 23(10): 9918-9933. DOI: 10.1007/s11356-016-6207-2. M21
  2. Pavlović, M., Simonović, P., Stojković, M., Simić, V. (2015). Analysis of diet of piscivorous fishes in Bovan, Gruža and Šumarice reservoir, Serbia. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 14(4): 908-923. M23
  3. Milošković A., Dojčinović B., Simić S., Pavlović M., Simić V. (2014). Heavy metal and trace element bioaccumulation in target tissues of three edible predatory fish species from Bovan reservoir (Serbia). Fresenius Environmental Bulletin, 23(8): 1884-1891. M23
  4. Pavlović M., Paunović M., Simić V. (2013). Feeding of Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) in three reservoirs in Serbia. Water Research and Management, 3(4): 41-46. M53
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • 2011-2016: „ Еволуција у хетерогеним срединама: механизми адаптације, биомониторинг и конзервација биодиверзитета”, (Ев. број 173025)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Област интересовања је ихтиологија или прецизније анализа исхране риба са посебним акцентом на исхрани грабљивих врста риба и њиховим утицајем на интезитет органске продукције стајаћих водених екосистема (језера и акумулација).
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English