Тина Андрејевић

Тина Андрејевић Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Неорганска хемија
Кабинет: А-I-22 Дипломирала: 28. 9. 2016.
Email: tina.andrejevic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 12. 7. 2017.
Телефон: 034/336223 лок. 254 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Основи хемије
  • Норме у заштити животне средине
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. S. Ž. Đurić, S. Vojnovic, T. P. Andrejević, N. Lj. Stevanović, N. D. Savić, J. Nikodinovic Runic, B. Đ. Glišić, M. I. Djuran, Antimicrobial activity and DNA/BSA binding affinity of polynuclear silver(I) complexes with 1,2-bis(4-pyridyl)ethane/ethene as bridging ligands, Bioinorganic Chemistry and Applications, 2020 (2020) Article ID 3812050.
  2. T. P. Andrejević, D. Milivojevic, B. Đ. Glišić, J. Kljun, N. Lj. Stevanović, S. Vojnovic, S. Medic, J. Nikodinovic-Runic, I. Turel, M. I. Djuran, Silver(I) complexes with different pyridine-4,5-dicarboxylate ligands as efficient agents for the control of cow mastitis associated pathogens, Dalton Transactions, 49 (2020) 6084-6096.
  3. T. P. Andrejević, B. Warżajtis, B. Đ. Glišić, S. Vojnovic, M. Mojicevic, N. Lj. Stevanović, J. Nikodinovic-Runic, U. Rychlewska, M. I. Djuran, Zinc(II) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles as antifungal agents: synergistic activity with clinically used drug nystatin, Journal of Inorganic Biochemistry, 208 (2020) 111089.
  4. T. P. Andrejević, I. Aleksic, M. Počkaj, J. Kljun, D. Milivojevic, N. Lj. Stevanović, J. Nikodinovic-Runic, I. Turel, M. I. Djuran, B. Đ. Glišić, Tailoring copper(II) complexes with pyridine-4,5-dicarboxylate esters for anti-Candida activity, Dalton Transactions, 50 (2021) 2627-2638.
  5. D. P. Ašanin, S. Skaro Bogojevic, F. Perdih, T. P. Andrejević, D. Milivojevic, I. Aleksic, J. Nikodinovic-Runic, B. Ð. Glišić, I. Turel, M. I. Djuran, Structural characterization, antimicrobial activity and BSA/DNA binding affinity of new silver(I) complexes with thianthrene and 1,8-naphthyridine, Molecules, 26 (2021) 1871.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
Национални пројекти
  • Пројекат број: 172036 “Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима” (период ангажовања 2011-2016; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
Међународни пројекти
  • SCOPES 2016-2018. “Биомедицински аспект супрамолекулске хемије у настави и истраживању у региону Балкана” (Институт за хемију, Универзитет у Фрибургу, Швајцарска; Институт за хемију, Универзитет у Крагујевцу, Србија и Институт за органску хемију са центром за фитохемију, Бугарска академија наука, Софија, Бугарска; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Координациона хемија, Бионеорганска хемија, Медицинска неорганска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English