Тина Андрејевић

Тина Андрејевић Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Неорганска хемија
Кабинет: А-I-22 Дипломирала: 28. 9. 2016.
Email: tina.andrejevic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 12. 7. 2017.
Телефон: 034/336223 лок. 254 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Основи хемије
  • Структурна неорганска хемија
  • Одабрана поглавља неорганске хемије
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
Национални пројекти
  • Пројекат број: 172036 “Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима” (период ангажовања 2011-2016; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
Међународни пројекти
  • SCOPES 2016-2018. “Биомедицински аспект супрамолекулске хемије у настави и истраживању у региону Балкана” (Институт за хемију, Универзитет у Фрибургу, Швајцарска; Институт за хемију, Универзитет у Крагујевцу, Србија и Институт за органску хемију са центром за фитохемију, Бугарска академија наука, Софија, Бугарска; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Координациона хемија, Бионеорганска хемија, Медицинска неорганска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English