Игњат Филиповић

Игњат Филиповић Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Неорганска хемија
Кабинет: Б-0-2 Основне студије: 8. 10. 2013.
Email: ignjat.filipovic@pmf.kg.ac.rs Мастер студије: 12. 9. 2014.
Телефон: 064/50-36-155 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
  • Одабрана поглавља хемије за екологе
  • Општа хемија
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Maja B. Đukić, Marija S. Jeremić, Ignjat P. Filipović, Olivera R. Klisurić, Vesna V. Kojić, Dimitar S. Jakimov, Ratomir M. Jelić, Valentina Onnis, Zoran D. Matović Synthesis, characterization, HSA/DNA interactions and antitumor activity of new [Ru(η6-p-cymene)Cl2(L)] complexes. Journal of Inorganic Biochemistry 213 (2020) Article number 111256
  2. Maja B. Djukić, Marija S. Jeremić, Ignjat P. Filipović, Olivera R. Klisurić, Ratomir M. Jelić, Suzana Popović, Sanja Matić, Valentina Onnis, Zoran D. Matović Ruthenium(II) complexes of isothiazole ligands: Crystal structure, HSA/DNA interactions, cytotoxic activity and molecular docking simulations. ChemistrySelect 5 (2020) 11489-11502
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 
CURRICULUM VITAE - Српски   CURRICULUM VITAE - English