Милица Кањевац

Милица Кањевац Истраживач сарадник  
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ГРУПА - Физиологија биљака
Кабинет: А-По-1 Дипломирала: 18. 9. 2017.
Email: milica.kanjevac@pmf.kg.ac.rs Мастер: 5. 9. 2018.
Телефон: 034 336 223 лок. 270 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Matić, S., Stanić, S., Kanjevac, M. (2019). In vivo antigenotoxic activity of ellagic and gallic acids. The 24th Conference about Biotechnology with international participation, Čačak, Serbia, Conference Proceeding, 785-790. ISBN 978-86-87611-68-9.
  2. Kanjevac, M., Jakovljević, D., Bojović, B. (2019). Effects of different priming methods on seed germination and early growth of basil (Ocimum basilicum L.). The 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Stara planina Mt, Serbia. Abstract book, 152. ISBN 978-86-80877-67-9.
  3. Matić, S., Stanić, S., Kanjevac, M. (2019). Genotoxic effect of gallic and ellagic acids in somatic and germ cells of Drosophila melanogaster. Kragujevac Journal of Science 41, 69-76. ISSN 1450-9636.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (III 41010)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Физиологија клијања семена (испитивање клијавости семена и параметара који дефинишу раст биљака под утицајем абиотичких фактора и регулатора растења), проучавање примарног и секундарног метаболизма биљака, синтеза секундарних метаболита и њихова активност.
CURRICULUM VITAE - English