Антић Марија

Антић Марија Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Физичка хемија
Кабинет:   Дипломирала: 24.09.2012. године
Email: marijamarkovic771@gmail.com Магистрирала:  
Телефон: 034 300 263 лок. 236 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. S. Radenković, M. Antić, J. Đurđević, S. Jeremić, Electronic structure study of the biradical pleiadene-like molecules, Monatshefte für Chemie 145 (2014) 281-290. IF=1,222 за 2014. годину; 91/157, Категорија: М22
  2. S. Radenković, J. Kojić, J. Petronijević, M. Antić, Effect of benzo-annelation on local aromaticity in heterocyclic conjugated compounds, Journal of Physical Chemistry A 118 (2014) 11591–11601. IF=2,693 за 2014. годину; 10/34, Категорија: М21
  3. S. Radenković, M. Antić, S. Đorđević, B. Braïda, π-electron content of rings in polycyclic conjugated compounds – A valence bond based measure of local aromaticity, Computational and Theoretical Chemistry 1116 (2017) 163–173. IF=1,403 за 2015. годину; 104/144, Категорија: М23
  4. S. Radenković, M. Antić, N. Savić, B. Glišić, The nature of Au—N bond in gold(III) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles. The influence of Au(III) ion on the ligand aromaticity, New Journal of Chemistry, 41 (2017) 12407-12415. ISSN: 12407-0546, IF=3,269 за 2016. годину; 52/166, Категорија: М22
  5. M. Antić, B. Furtula, S. Radenković, Aromaticity of nonplanar fully benzenoid hydrocarbons, Journal of Physical Chemistry A 121 (2017) 3616-3626 . ISSN: 1089-5639, IF=2.847 за 2016. годину; 13/35, област: Physics, Atomic, Molecular & Chemical, Категорија: М22
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству Пројекат бр. 174033.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Теоријска хемија, Теорија хемијске везе, Молекулско моделовање, Хемијска теорија графова.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English