др Марија Ристић

др Марија Ристић Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Неорганска хемија
Кабинет: Б-0-2 Дипломирала: 2010. године
Email: mjeremic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 336 223 лок. 353 Докторирала: 27. 9. 2019. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Основи хемије
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Zoran D. Matović, Marija S. Jeremić, Ratomir M. Jelić, Matija Zlatar, Ivan Ž. Jakovljević, “Configurational, LFDFT and NBO analysis of chromium(III) complexes of edta-type ligands”, Polyhedron 55, 131–143 (2013).
  2. Svetlana Belošević, Miorad M. Vasojević, Marija S. Jeremić, Auke Meetsma & Zoran D. Matović, “Preparation, configurational and DFT-NBO analysis of nickel(II) complexes with edta-type ligands containing six-membered backbone ring: Crystal structure of [Ni(H2O)6][Ni(1,3-pdta)]•2H2O”, Journal of Coordination Chemistry 66, 1730-1745 (2013).
  3. Marija S. Jeremić, Hubert Wadepohl, Vesna V. Kojić, Dimitar S. Jakimov, Ratomir Jelić, Suzana Popović, Zoran D. Matović, Peter Comba, “Synthesis, structural analysis, solution equilibria and biological activity of rhodium(III) complexes with a quinquedentate polyaminopolycarboxylate”, RSC Advances 7, 5282-5296 (2017).
  4. Marija S. Jeremić, Marko D. Radovanović, Franco Bisceglie, Vesna V. Kojić, Ratomir Jelić, Zoran D. Matović, “Rhodium(III) in a cage of the 1,3-propanediamine-N,N,N'-triacetate chelate: X-ray structure, solution equilibria, computational study and biological behavior”, Polyhedron 156, 19-30 (2018).
  5. Mаја Djukić, Marija S. Jeremić, Rаtomir Jelić, Olivera Klisurić, Vesna Kojić, Dimitar Jakimov, Predrag Djurdjević, Zoran D. Matović, “Further insights into ruthenium(II) piano-stool complexes with N-alkyl imidazoles”, Inorganica Chimica Acta 483, 359-370 (2018).
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (2011-2020) бр. пројекта III 41010.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Неорганска координациона хемија. Испитивање стабилности система у раствору. Испитивање интеракција са биолошки значајним молекула. Компјутерска хемија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English