Јеремић Марија

Јеремић Марија Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Неорганска хемија
Кабинет: Б-0-2 Дипломирала: 2010. године
Email: mjeremic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 336 223 лок. 353 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Основи хемије
Мастер студије:
  • Методе санације хемијских акцидената
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Zoran D. Matović, Marija S. Jeremić, Ratomir M. Jelić, Matija Zlatar, Ivan Ž. Jakovljević, “Configurational, LFDFT and NBO analysis of chromium(III) complexes of edta-type ligands”, Polyhedron 55, 131–143 (2013)
  2. Svetlana Belošević, Miorad M. Vasojević, Marija S. Jeremić, Auke Meetsma & Zoran D. Matović, “Preparation, configurational and DFT-NBO analysis of nickel(II) complexes with edta-type ligands containing six-membered backbone ring: Crystal structure of [Ni(H2O)6][Ni(1,3-pdta)]•2H2O”, Journal of Coordination Chemistry 66, 1730-1745 (2013)
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (2011-2016) бр. пројекта III 41010.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Неорганска координациона хемија. Испитивање стабилности система у раствору. Испитивање интеракција са биолошки значајним молекула. Компјутерска хемија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English