др Невена Михаиловић

др Невена Михаиловић Научни сарадник
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Аналитичка хемија
Кабинет: Б-0-11 Дипломирала: 16. 10. 2012. године
Email: i.nevena@kg.ac.rs Мастер: 8. 10. 2013. године
Телефон: 336 223 лок. 356 Докторирала:  20. 9. 2019. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Семимикро и микро методе анализе
  • Инструментална аналитичка хемија 2.
  • Аналитичка хемија 2.
Мастер студије:
  • Равнотеже у аналитичкој хемији
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Vladimir Mihilović, Samo Kreft, Eva Tavčar Benković, Nevena Ivanović, Milan S. Stanković, Chemical profile, antioxidant activity and stability in stimulatedgastrointestinal tract model system of three Verbascum species, Industrial Crops and Products, 89 (2016), 141–151.
  2. Andrija R. Ćirić, Nevena Ivanović, Milica S. Cvijović, Milena Jelikić – Stankov, Ljubinka Joksović, Predrag T. Đurđević, Chemometric - Assisted Optimization of RP-HPLC Method for Determination of Some Bioflavonoids in Brassica oleracea Species and Their Antioxidant Activity, Food Analytical Methods 7 (2014) 1387-1399.
  3. Predrag Đurđević, Ivan Jakovljević, Ljubinka Joksović, Nevena Ivanović, Milena Jelikić – Stankov, The Effect of Some Fluoroquinolone Family Members on Biospeciation of Copper (II), Nickel (II) and Zinc (II) Ions in Human Plasma, Molecules 19 (2014) 12194-12223.
  4. Milan D. Antonijevic, Marija Arsovic, Josef Časlavsky, Vesna Cvetkovic, Predrag Dabic, Mladen Franko, Gordana Ilic, Milena Ivanovic, Nevena Ivanovic, Milica Kosovac, Dragana Medic, Slobodan Najdanovic, Milica Nikolic, Jovana Novakovic, Tatjana Radovanovic, Djurdjina Ranic, Bojan Sajatovic, Gorica Spijunovic, Ivana Stankov, Jelena Tosovic, Polonca Trebse, Olivera Vasiljevic and Jan Schwarzbauer, Actual contamination of the Danube and Sava Rivers at Belgrade, Journal of the Serbian Chemical Society, 79 (2014), 1169-1184.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • „Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала”, Пројекат бр. 172016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Аналитичка хемија
CURRICULUM VITAE - Српски CURRICULUM VITAE - English