др Марко Пешић

др Марко Пешић Научни сарадник
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Органска хемија
Кабинет: Б-I-2 Дипломирао: 2013. године
Email: marko.pesic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 30. 10. 2015. године
Телефон: 034/336223 лок. 360 Докторирао: 5. 3. 2021. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. M. Pešić, J. Bugarinović, A. Minić, G. A. Bogdanović, A. Todosijević, D. Stevanović, I. Damljanović, J. Electrochem. Soc. 167 (2020) 025502.
  2. M. Pešić, J. Bugarinović, A. Minić, S. B. Novaković, G. A. Bogdanović, A. Todosijević, D. Stevanović, I. Damljanović, Bioelectrochemistry 132 (2020) 107412.
  3. A. Minić, M. S. Pešić, S. B. Novaković, G. A. Bogdanović, A. Todosijević, D. Ilić Komatina, D. Stevanović, J. Organomet. Chem. 923 (2020) 121422.
  4. M. S. Pešić, J. P. Bugarinović, A. Minić, D. Ilić Komatina, A. Pejović, B. Šmit, D. Stevanović, I. Damljanović, Monatsh. Chem. 150 (2019) 663.
  5. J. P. Bugarinović, M. S. Pešić, A. Minić, J. Katanić, D. Ilić-Komatina, A. Pejović, V. Mihailović, D. Stevanović, B. Nastasijević, I. Damljanović, J. Inorg. Biochem. 189 (2018) 134.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
Национални пројекти
  • Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима (ев. број: 172061)
  • Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала (ев. број: 172034)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Органска синтеза, Фитохемија, Хемија органометалних једињења, Циклоадиција
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English