Пешић Марко

Пешић Марко Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Органска хемија
Кабинет: Б-I-2 Дипломирао: 2013.
Email: marko.pesic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 30. 10. 2015.
Телефон: 034/336223 лок. 360 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Pejović. A., Minić A., Jovanović J., Pešić M., Ilić Komatina D., Damljanović I., Stevanović D., Mihailović V., Katanić J., Bogdanović G. (2018) Synthesis, characterization, antioxidant and antimicrobial activity of novel 5-arylidene-2-ferrocenyl-1,3-thiazolidin-4-ones; Journal of Organometallic Chemistry, 869, 1-10
  2. Blagojević, P., Pešić, M., Radulović, N. (2017) Methyl 3-(5-(prop-1-yn-yl)thiophen-2-yl)propanoate: a rare acetylene derivative from Artemisia absinthium L. root essential oil; Natural Product Communications, 12(4), 603-606
  3. Blagojević, P., Pešić, M., Radulović, N. (2017) Essential-oil inspired synthetic libraries: synthesis, spectral and gas-chromatographic properties of new fenchyl esters; Flavour and Fragrance Journal, 32(4), 238-249
  4. Pešić, M., Blagojević, P., Radulović, N. (2017) Variability of Artemisia alba Turra volatile profile; Book of Abstacts of the 48th International Symposium on Essential Oils (ISEO2017), Pecs (Hungary), P-14, 86
  5. Pešić, M., Blagojević, P., Radulović, N. (2017) Methyl 3-(5-(prop-1-yn-yl)thiophen-2-yl)propanoate: a rare secondary metabolite from Artemisia absinthium L. essential oil; Book of Abstacts of the 48th International Symposium on Essential Oils (ISEO2017), Pecs (Hungary), P-32, 104
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
Национални пројекти
  • Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима (ев. број: 172061)
  • Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала (ев. број: 172034)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Органска синтеза, Фитохемија, Хемија органометалних једињења, Циклоадиција
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English