Незрина Куртановић

Незрина Куртановић Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Биохемија
Кабинет: A-I-20 Основне студије: 2014. године
Email: nezrina.mihovic@pmf.kg.ac.rs Мастер студије: 2015. године
Телефон: 336-223 лок. 256 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. D. Simijonović, E.-E. Vlachou, Z. D. Petrović, D. J. Hadjipavlou-Litina, Κ. E. Litinas, N. Stanković, N. Mihović, M. P. Mladenović, Dicoumarol derivatives: Green synthesis and molecular modelling studies of their anti-LOX activity, Bioorganic Chemistry 80 (2018) 741–752. ISSN 0045-2068 doi: 10.1016/j.bioorg.2018.07.021 Категорија: M21 (IF2017 = 3.929; област: Biochemistry & Molecular Biology; 78/292)
  2. M. Mladenović, B. B. Arsić, N. Stanković, N. Mihović, R. Ragno, A. Regan, J. S. Milićević, T. M. Trtić-Petrović, R. Micić, The targeted pesticides as Acetylcholinesterase inhibitors: comprehensive cross-organism molecular modelling studies performed to anticipate the pharmacology of harmfulness to humans in vitro, Molecules, 23 (2018) 2192. ISSN 1420-3049 doi: 10.3390/molecules23092192 Категорија: M22 (IF2017 = 3.098; област: Biochemistry & Molecular Biology; 123/293)
  3. N. Mihović, S. Matić, J. Muškinja, A. Burmudzija, Z. Ratković, M. Mladenović, N. Stanković, S. Stanić, In vitro DNA protective activity of selected pyrazolines. 6th Congress of the Serbian Genetic Society, 13-17 October 2019, Vrnjačka banja, Serbia, 03-07. ISBN 978-86-87109-15-5
  4. N. Mihović, N. Stanković, M. Mladenović, R. Ragno, 3-D QSAR-driven design of novel coumarin ERα antagonists, Sixth Conference of the Young Chemists of Serbia, Belgrade, 27th October 2018, Book of Abstracts, p. 76. ISBN 978-86-7132-072-6
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • „Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа“ (III 43004)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Хемија природних производа, Биохемија, Медицинска хемија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English