Незрина Куртановић

Незрина Куртановић Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Биохемија
Кабинет: A-I-19 Основне студије: 2014. године
Email: nezrina.mihovic@pmf.kg.ac.rs Мастер студије:  
Телефон: 336-223 лок. 255 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. N. Mihović, S. Matić, S. Stanić, N. Stanković, M. Mladenović, DNA conservation by hesteretin: the mechanism of inhibition of EMS-induced alkylation, 1st Congress of Molecular Biologist of Serbia (CoMBoS), Belgrade 2017, p. 59. ISBN 978-86-7078-136-8
  2. J. Katanić, T. Boroja, V. Mihailović, S. Matić, N. Stanković, N. Mihović, M. Mladenović, V. Stanković, Protective effects of Filipendula ulmaria extracts on cisplatin-induced nephrotoxicity in rats, The International Bioscience Conference and the 6th International PSU-UNS Conference-IBSC 2016, 19-21 September 2016, Novi Sad, Serbia, p. 256-257. Нема ISBN броја
  3. T. Boroja, V. Mihailović, J. Katanić, G. Rosić, D. Selaković, J. Joksimović, V. Stanković, M. Mladenović, N. Stanković, N. Mihović, Nephroprotective effects of Satureja hortensis L. against cisplatin-induced toxicity, The International Bioscience Conference and the 6th International PSU-UNS Conference-IBSC 2016, 19-21 September 2016, Novi Sad, Serbia, p. 268-269. Нема ISBN броја
  4. J. Katanić, T. Boroja, San-Po Pan, S. Nikles, R. Bauer, V. Mihailović, M. Mladenović, N. Stanković, N. Mihović, Lunnaria annua L. (annual honesty) as a new antioxidant and anti-inflammatory agent, XXIV Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 11-14 September 2016, Ohrid, Republic of Macedonia, p. 82. ISBN 978-9989-760-13-6
  5. T. Boroja, V. Mihailović, J. Katanić, G. Rosić, D. Selaković, J. Joksimović, M. Mladenović, N. Stanković, N. Mihović, Hepatoprotective efficacy of summer savory against cisplatin-induced oxidative damage in rats, XXIV Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 11-14 September 2016, Ohrid, Republic of Macedonia, p. 84. ISBN 978-9989-760-13-6
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • „Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа“ (III 43004)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Хемија природних производа, Биохемија, Медицинска хемија.
CURRICULUM VITAE - Српски   CURRICULUM VITAE - English