Предраг Симовић

Предраг Симовић Истраживач приправник
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ГРУПА Биологија
Кабинет: A-Пo-15 Дипломирао: 31. 8. 2018. године
Email: predrag.simovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 12. 7. 2019. године
Телефон: 034/336-233 лок. 242 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, ев. бр. 43002 (Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије).
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • У лабораторији Центра за рибарство и конзервацију биодиверзитета копнених вода, у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бави се научно-истраживачким радом из области: хидробиологија и заштита вода, екологија, биомониторинг и заштита животне средине.Посебан аспект истраживања односи се на истраживање из области конзервације биодиверзитета копнених вода, пре свега акватичних макробескичмењака.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English