Марина Радовић-Јаковљевић

Марина Радовић-Јаковљевић Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Генетика
Кабинет: А-I-11 Дипломирала: 2012. године
Email: marinaradovic28@yahoo.com Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 261 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Основи генетике са генотоксикологијом
  • Цитогенетика
Мастер студије:
  • Хумана и медицинска генетика
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. O. Milošević-Djordjević, D. Grujičić, M. Radović, N. Vuković, J. Žižić, S. Marković: In vitro chemoprotective and anticancer activities of propolis in human lymphocytes and breast cancer cell line. Arch Biol Sci, 2015, 65, 571-581. IF2014= 0,747
  2. M. Radović, O. Milošević-Djordjević, M. Stanković, D. Grujičić: Evaluation of genotoxic potentials of Teucrium chamaedrys and Teucrium montanum species in cultured human peripheral blood lymphocytes. V Congress of Serbian Genetic Society, Кladovo, 2014, Book of Abstract, pp 148.
  3. M. Radović, D. Grujičić, S. Simonović-Živančević, O. Vrndić, O. Milošević-Djordjević: Null polymorphisms of GSTT1 and GSTM1 genes are associated with a higher risk for differentiated thyroid cancer. V Congress of Serbian Genetic Society, Кladovo, 2014, Book of Abstract, pp 117.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • "Преклиничка испитивања биоактивних супстанци"(III 41010)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Активно се бави научно-истраживачким радом у Лабораторији за генетику и Лабораторији за молекуларну биологију Института за биологију и екологију. Посебан аспект истраживачког рада је испитивање генотоксичног и антимутагеног потенцијала биоактивних супстанци на наследни материјал хуманих лимфоцита у in vitro условима.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English