др Маја Ђукић

др Маја Ђукић Научни сарадник
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА   Неорганска хемија  
Кабинет: Б-0-2 Дипломирала: 24. 3. 2011. године
Email: maja.djukic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 лок. 353 Докторирала: 23. 2. 2021. године 
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Систем квалитета
  • Индустријски загађивачи
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Svetlana Belošević, Marina Ćendić, Maja Djukic, Miorad M. Vasojević, Auke Meetsma, Zoran D.Matović, “Crystal structure, configurational and density functional theory analysis of nickel(II) complexes with pentadentate 1,3-pd3a-type ligands” Inorganica Chimica Acta (2013), vol.399, 146-153
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (2011-2016) бр. пројекта ИИИ 41010
  • ТЕМПУС пројекат број 511044, „Modernisation of postgraduate studies in chemistry and chemistry related programmes” (2011 – 2013.)
  • NetChem :: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry education (2016-2019)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Неорганска координациона хемија. Испитивање стабилности система у раствору. Испитивање интеракција са биолошки значајним молекула. Компјутерска хемија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English