др Филип Грбовић

др Филип Грбовић Научни сарадник
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ГРУПА      
Кабинет: А-II-8 Дипломирао: 2010. године
Email: filip.grbovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 2012. године
Телефон: 034 336 223 лок. 274 Докторирао: 21. 9. 2021. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Морфологија биљака
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Filip Grbović, Gordana Gajić, Snežana Branković, Zoran Simić, Nenad Vuković, Pavle Pavlović, Marina Topuzović, Complex effect of Robinia pseudoacacia L. and Ailanthus altissima (Mill.) Swingle growing on asbestos deposits: allelopathy and biogeochemistry, Journal of The Serbian Chemical Society, (2019), vol. 84, str. 1-13 (Online First), ISSN 0352-5139, https://doi.org/10.2298/JSC190416062G, M23, IF2018 = 0.828.
  2. Filip Grbović, Gordana Gajić, Snežana Branković, Zoran Simić, Andrija Ćirić, Ljubinko Rakonjac, Pavle Pavlović, Marina Topuzović, Allelopathic potential of selected woody species growing on fly-ash deposits, Archives of Biological Sciences, (2019), vol. 71 (1), str. 83-94, ISSN 0354-4664, https://doi.org/10.2298/ABS180823050G M23, M23, IF2017 = 0.648.
  3. Filip Vukajlović, Dragana Predojević, Kristina Miljković, Snežana Tanasković, Sonja Gvozdenac, Vesna Perišić, Filip Grbović, Snežana B. Pešić, Life history of Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) on dried fruits and nuts: Effects of macronutrients and secondary metabolites on immature stages, Journal of Stored Products Research, (2019), 83, str. 243-253, ISSN 0022-474X, https://doi.org/10.1016/j.jspr.2019.07.007, M21, IF2018 = 1.954.
  4. Danijela Cvetković, Jovana Jovankić, Milena Milutinović, Danijela Nikodijević, Filip Grbović, Andrija Ćirić, Marina Topuzović, Snežana Marković, The anti-invasive activity of Robinia pseudoacacia L. and Amorpha fruticosa L. on breast cancer MDA-MB-231 cell line, Biologia, (2019), vol. 74 (7), str. 915-928, ISSN 0006-3088, https://doi.org/10.2478/s11756-019-00257-4, M23, IF2018 = 0.728.
  5. Grbović F., Stanković M., Vukajlović F., Branković S., Simić Z., Topuzović M. Comparative study of the accumulation of metals in the plant Polygonum aviculare L. from different sites in the city of Kragujevac. Biologia Serbica, 2016, 38 (1): 3-11 ISSN: 2334-6590
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (III 41010), руководилац др Снежана Марковић.
  • Популаризација екологије у циљу одрживог развоја руралних подручја Крагујевца, носилац пројекта ЕИД „Младен Караман“.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Екологија инвазивних биљних врста; алелопатија и алелохемикалије; хемијска екологија биљака; примена географских информационих система у проучавању вегетације и заштити животне средине.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English