Филип Грбовић

Грбовић Филип Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-12 Дипломирао: 2010. године
Email: fillip.grbovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 2012. године
Телефон: 034 336 223 лок. 276 Докторирао: -
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Морфологија биљака
Мастер студије:
  • Механизми адаптације биљака
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Grbović F., Stanković M., Vukajlović F., Branković S., Simić Z., Topuzović M. Comparative study of the accumulation of metals in the plant Polygonum aviculare L. from different sites in the city of Kragujevac. Biologia Serbica, 2016, 38 (1): 3-11 ISSN: 2334-6590
  2. Grbovic F., Stankovic M., Curcic M., Djordjevic N., Seklic D., Topuzovic M., Markovic S. In Vitro Cytotoxic Activity of Origanum vulgare L. on HCT-116 and MDA-MB-231 Cell Lines. Plants, 2013, 2, 371-378. ISSN: 2223-7747
  3. Grbović F., Topuzović M. (2015): Allelopathic activity of leaf and fruit leachates of introduced invasive Amoprha fruticosa L. 21st Symposium of the Serbian Plant Physiology Society, Petnica (Serbia)
  4. Grbović F., Topuzović M. (2014): Invasibility of forest ecosystems in Šumadija region (central Serbia). Europaean Vegetation Survey 23rd Workshop, Ljubljana (Slovenia).
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (III 41010), руководилац др Снежана Марковић.
  • Популаризација екологије у циљу одрживог развоја руралних подручја Крагујевца, носилац пројекта ЕИД „Младен Караман“.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Екологија инвазивних биљних врста; алелопатија и алелохемикалије; хемијска екологија биљака; примена географских информационих система у проучавању вегетације и заштити животне средине.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English