др Јелена Петронијевић

др Јелена Петронијевић Научни сарадник  
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Органска хемија
Кабинет: Б-I-12 Основне студије: 2014. године
Email: jelena.petronijevic@pmf.kg.ac.rs Мастер студије: 2015. године
Телефон: 336-223 лок. 362 Докторирала:  13. 7. 2020 године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Одабрана поглавља органске хемије
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Nenad Janković, Vesna Stanojlović, Jelena Petronijević, Nenad Joksimović, Zorica Bugarčić, Functionalization of 2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine and synthesis of novel chalcones under solvent-free conditions, 52nd Meeting of the Serbian Chemical Society, Novi Sad, Republic of Serbia, May 29-30, 2015, Book of Abstracts, OH P07, p. 121.
  2. Nenad Janković, Vesna Stanojlović, Jelena Petronijević, Ninko Radenković, The synthesis and characterization of novel 3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-ones, 22nd Young Research Fellows Meeting, 2015, Paris, France, February, 4-6, PO-033.
  3. Nenad Joksimović, Nenad Janković, Vesna Stanojlović, Jelena Petronijević, Synthesis and charactherization of novel pyrimidine tricyclic derivatives, Treća konferencija mladih hemičara Srbije, 2015, Beograd, 24. oktobar, Srpsko hemijsko drustvo, Book of Abstracts, HS P08, p. 35.
  4. Jelena Petronijević, Nenad Joksimović, Vesna Stanojlović, Nenad Janković, Meldrum's acid as a C2-sinton, Treća konferencija mladih hemičara Srbije, 2015, Beograd, 24. oktobar, Srpsko hemijsko drustvo, Book of Abstracts, HS P11, p. 38.
  5. Nenad Janković, Vesna Stanojlović, Jelena Petronijević, Nenad Joksimović, Synthesis of novel Biginelli analogs with 1,3-thiazine ring, Treća konferencija mladih hemičara Srbije, 2015, Beograd, 24. oktobar, Srpsko hemijsko drustvo, Book of Abstracts, HS P13, p. 40.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима. Пројекат бр. 172011.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Органска синтеза, Медицинска хемија
CURRICULUM VITAE - Српски   CURRICULUM VITAE - English