др Милена Вукић

др Милена Вукић Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Биохемија  
Кабинет: Б-0-8 Основне студије: 2013. године
Email: milena.vukic@kg.ac.rs Мастер студије: 2014. године
Телефон: 336 223 лок. 357 Докторирала: 9. 7. 2020. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Основи органске и биохемијске спректроскопије 1.
  • Основи органске и биохемијске спректроскопије 2.
  • Основи токсиколошке анализе 1.
  • Основи токсиколошке анализе 2.
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Milena D Vukic, Nenad L Vukovic, Gorica T Djelic, Suzana Lj Popovic, Milan M Zaric, Dejan D Baskic, Gordana B Krstic, Vele V Tesevic, Miroslava M Kacaniova, Antibacterial and cytotoxic activities of naphthoquinone pigments from Onosma visianii Clem. Excli Journal, (2017) vol 16, 73-78
  2. Milena D. Vukic, Nenad L. Vukovic, Ana D. Obradovic, Suzana Lj. Popovic, Milan M. Zaric, Predrag M. Djurdjevic, Snezana D. Markovic, Dejan D. Baskic, Naphthoquinone rich Onosma visianii Clem (Boraginaceae) root extracts induce apoptosis and cell cycle arrest in HCT-116 and MDA-MB-231 cancer cell lines. Natural Product Research (2017) vol XXX, pp XXX
  3. Edina H. Avdovic , Danijela L.J. Stojkovic, Verica V. Jevtic, Milica Kosic Biljana Ristic, Ljubica Harhaji-Trajkovic, Milena Vukic, Nenad Vukovic, Zoran S. Markovic, Ivan Potocnják, Srecko R.Trifunovic, Synthesis, characterization and cytotoxicity of a new palladium(II) complex with a coumarin-derived ligand 3-(1-(3-hydroxypropylamino) ethylidene)chroman-2,4-dione. Crystal structure of the 3-(1-(3- hydroxypropylamino)ethylidene)-chroman-2,4-dione. Inorganica Chimica Acta, (2017) vol 466, 188-196
  4. Nenad Vukovic, Milena Vukic, Gorica Djelic, Jana Hutkova and Miroslava Kacaniova, Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils of Various Plant Organs of Wild Growing Nepeta cataria from Serbia. Journal of Essential Oil Bearing Plants (2016) vol. 19, No 4.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • ПРОЈЕКТИ Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала. Пројекат бр.172016
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Биљни екстракти, изоловање природних ароматичних једињења из биљног материјала, модификација природних ароматичних једињења, њихова структурна карактеризација и различити нивои биолошке активности
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English