Милена Јовановић

Милена Јовановић Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ГРУПА Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Кабинет: А-По-6 Дипломирала: 2015.
Email: milena.jovanovic@pmf.kg.ac.rs Мастер:  
Телефон: 034 336 223 лок. 233 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Nikodijević D, Milutinović M, Cvetković D, Ćupurdija M, Jovanović M, Mrkić I, Jankulović-Gavrović M, Marković S. Impact of bee venom and melittin on apoptosis and biotransformation in colorectal carcinoma cell lines. Toxin Reviews. 2019. doi: 10.1080/15569543.2019.1680564 M21, IF2018: 3.840
  2. Soldatović T, Selimović E, Milivojević N, Jovanović M, Šmit B. Novel heteronuclear Pt(II)-L-Zn(II) complexes: synthesis, interactions with biomolecules, cytotoxic properties. Two metals give promising antitumor activity? Applied Organometallic Chemistry. 2020. doi: 10.1002/aoc.5864 M21, IF2018: 3.140
  3. Kosanić M, Šeklić D, Jovanović M, Petrović N, Marković S. Hygrophorus eburneus, edible mushroom, a promising natural bioactive agent. EXCLI Journal. 2020: 19; 442-457. https://doi.org/10.17179/excli2019-205 M22, IF2018: 2.837
  4. Milutinović М, Vasić S, Obradović А, Zuher А, Jovanović М, Radovanović M, Čomić LJ, Marković S. Phytochemical evaluation, antimicrobial and anticancer properties of new ”Oligo Grapes” supplement. Natural Product Communications. 2019, pp. 1-9. doi: 10.1177/1934578X19860371 M23, IF2018: 0.554
  5. Jovanović M, Ćupurdija M, Nikodijević D, Milutinović M, Cvetković D, Rakobradović J, Marković S. Effects of royal jelly on energy status and expression of apoptosis and biotransformation genes in normal fibroblast and colon cancer cells. Kragujevac Journal of Science. 2018, 40: pp. 175-192. doi: 10.5937KgJSci1840175J M51
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (PIBAS), Министарство науке, образовања и технолошког развоја Републике Србије 41010 / од 2016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Молекуларна биологија, ћелијска биологија, канцерогенеза, механизми ћелијске миграције и инвазије, матичне ћелије.
CURRICULUM VITAE - Српски
CURRICULUM VITAE - English